Sunday, January 25, 2015

Fred over islam

Islam er fredens religion. Og må fredes. Om så med trusler og drap.
KANSKJE HAR IKKE karikaturstriden gitt oss ny forståelse for grunnverdiene i et liberalt demokrati, men heller brakt oss nærmere nytalen: Idioti er klokskap. Taushet er respekt. Brutalitet er fromhet. Krig er fred. - Kjetil Rolness
Les artikkelen i Dagbladet her.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...