Wednesday, July 2, 2014

Forskning.no: Velkommen til de døde byer, hvis vi lar bilene dominere

Den tidligere bilfantasten Arnfinn Christensen har skrevet en av Norges beste artikler om urbanisme:

Velkommen til de døde byer, hvis vi lar bilene dominere

Personlig tror jeg Christensen har endret mening som en følge av mine kommentarer til hans bilentusiastiske artikler hos forskning.no. Der bilen dominerer dør menneskesjela. Det gjør meget godt å se at mitt engasjement nytter. Tidligere har jeg klart å inspirere programlederen av levevei.no, J.A. Arnfinsen, til å bli alexandriner, en følger av Christopher Alexander. Nå ser det jammen også ut til at jeg har fått med meg Christensen i kampen mot bilismen, en av vår tids farligste ismer.

For min egen by Gjøvik har bilen frarøvet oss kontakten med Mjøsa, innlandets dronning. Vi verdsetter bilen høyere enn vår blå dronning!

Gjøvik har ofret innlandets dronning på bilens alter, eller kanskje skal vi si panser...

Dessverre har bilens dominans svekket livskvaliteten i hjørnet av mitt eget "lommenabolag", hvor plassen mellom husene er en såkalt "ikke-plass" eller "non-place", dominert av bilen og et anti-fraktalt, angstfremmende asfaltteppe.

Dette er bare trist...

Selv slektsgården min har bilen ødelagt, er det rart at jeg hater bilismen.

Det som skulle vært min slektsgård i Hurdal er innhyllet i trafikkstøy

Christensen fremhever i artikkelen den viktige urbanisten Jan Gehl, som er hovedansvarlig for at København er en av verdens mest menneskevennlige byer, hvor sykkelen, ikke bilen, har førsteprioritet.Jahn Gehl har også skrevet klassikeren Livet mellem husene


Selv kjente jeg ikke til denne boka, så jeg vil takke Christensen for å ha gjort meg oppmerksom på den.

Bilen er Norges største skadedyr, og kampen mot bilens dominans vil utvilsomt bli vanskeligere enn kampen mot barkebillene i sin tid. Ikke minst fordi vi har gjort oss selv til slaver av dette monsteret. Bilen river simpelthen i filler livene våre!

Et godt sted å starte i kampen for en bilfri verden er carfree.com.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...