Thursday, July 3, 2014

Trafikkstøy skader helsen

Trafikkstøy er det nest største miljøproblemet i EU, ifølge Verdens Helseorganisasjon, WHO. Etter luftforurensning, påvirker støy helsen mest. Trafikkstøy er i dag knyttet til stressrelaterte helseskader som hjerneslag og hjertesykdom. I tillegg kan ergrelse, søvnforstyrrelser, diabetes og depresjon ha sammenheng med støy.

Biler produserer like mye utvendig støy som de gjorde for 40 år siden, selv om tunge kjøretøy blitt noe roligere. Antallet personer som utsettes for støy i byer er fortsatt høyt.

En ny rapport viser hvordan negative helseeffekter av støy kan reduseres. Flere virkemidler er lettest å iverksette i tette byer.

Mange av de nødvendige tiltakene er ofte i tråd med det som skal til for å takle klimaendringene: som anskaffelse av stillegående offentlig transport, redusert hastighet og bruk av bygninger som effektive støyskjermer, gjennom god byplanlegging.

- Men lovgivningen for å beskytte innbyggerne mot helseskadelig støy er helt utilstrekkelig. Dagens metoder for å måle og beskrive utslipp av støy er ikke sett fra de utsatte innbyggernes synspunkt, sier professor emeritus Tor Kihlman ved anvendt akustikk ved Chalmers teknologiske universitet i Gøteborg.

Det fins ingen enkel, teknisk løsning for å løse problemet med trafikkstøy, hverken opphavet til støyen eller for å hindre støy fra å nå ørene. For å oppnå forbedringer er samordnede tiltak fra alle involverte parter nødvendig, men slik koordinering mangler i dag. Ansvarsfordelingen er uklar, sier Tor Kihlman.

Sist høst tok han og Wolfgang Kropp initiativ til et møte mellom internasjonal bilindustrien, universiteter og offentlige instanser i Innsbruck for å diskutere hvordan man kan oppnå bedre bymiljø.

Trafikkstøy er ikke kun et problem i byene, men også på landsbygda, som her ved Grue i Hurdal. På bygda er det også langt flere rånåre enn i byen, med bassanlegg og fri eksos. Trafikken i Hurdal er voldsom sett opp mot den lille befolkningen. Dette skyldes at nærbutikken og grendeskolen er en saga blott, samt at innbyggerne ikke lenger arbeider på hjemstedet. Vegen er også altfor stor og utrivelig, den oppfordrer til fart.

Jeg har et lite prosjekt, nemlig å oppføre gabioner rundt gården Grue i en slik høyde at støyen kastes over takmønet. Regner ikke med støtte for dette, men denne artikkelen hos forskning.no kan muligens bringe større forståelse?
Miljøstasjonen ved COOP i Hurdal, hver gang et glass knuses skjærer det i sjela. Ved å løse et miljøproblem skaper man et nytt, her helseskadelig støy.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...