Friday, September 27, 2019

PermaLivs høringssvar mot norsk vindkraftindustri (Mads Peter Iversen, Danmarks mest prisbelønte naturfotograf, gav også sitt høringssvar)

Et gammelt bilde jeg ble minnet om i kveld, hadde fullstendig glemt det, så skarpet det opp litt og lastet opp igjen en noe forbedret versjon.

Er ikke mange fotografiene jeg har fra den norske fjellheimen, skulle gjerne hatt mange flere, særlig fra høsten, men som vi alle vet maltrakteres Norge fullstendig i disse dager, med alle de nye vindkraftverkene. Oppland er vel forskånet foreløpig, takket være Nils Faarlund, så kanskje blir Oppland eneste fylke jeg kan reise rundt i på sikt?

Mulig da Oppland bør løsrive seg fra resten av landet, og bli Oppland, det vindkraftverkfrie landet. Men vi har jo Hovdetoppen da, arme Hovdetoppen, Gjøviks hellige villmarksfjell midt i byen, som vi har rasert helt på egenhånd, uten fnugg av tysk kapital.

Så vårt land går fortapt og husmannstroen ligger begravet.

-Flickr.

Tenk det, etter at vår egen Nils Faarlund jaget Havgul vekk fra Totenåsen, våger Olje- og energidepartementet å sette Totenåsen inn på vindkraftverks-kartet igjen!

- Det totale vindkraftkartet

Ikke bare det, Lofoten er også med. Jeg er målløs, kapitalkreftene har gått til full krig mot vårt land. Her må alle mobilisere, vi kan ikke la fedrelandet valses ned på dette viset. Vindkraftverkene må vekk, og våger de å bygge på Hovdetoppen, skal dette rives. Vi må vinne tilbake våre høyder, topper og fjell!

***

Som Mjøslandets tårefotograf er jeg uendelig takknemlig fordi Nils Faarlund reddet Totenåsen Skyline fra 70 monstermøller. Hvis ikke kunne jeg ikke blitt Mjøslandets tårefotograf, da Mjøslandet mitt ville blitt umulig å fotografere. Nå er dessverre resten av mitt fedreland i ferd med å lide samme skjebne som mitt kjære Mjøsland ble forskånet fra.

I kjølvannet av aksjonen for Totenåsen, har Nils Faarlund, vår fremste friluftsfilosof, produsert en rekke artikler og holdt mange foredrag, om hvorfor vindkraftverk IKKE hører hjemme i norsk natur. Med sorg konstaterer jeg at Faarlund ikke ble lyttet til eller tatt på alvor.

- PermaLiv

Tidspunkt for innsending: 26.09.2019

Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

Ps! Etter oppfordring fra PermaLiv har Mads Peter Iversen, Danmarks mest prisbelønte naturfotograf, som fotograferer mye i Lofoten og norsk natur, også bidratt og gitt sine synspunkter i sitt høringssvar til det norske storting!
I've posted my concerns! - Mads Peter Iversen
Følg Iversens og PermaLivs gode eksempel, og skriv et høringssvar du også, innen 1. oktober!

Vi ser altså hvilket skremmende perspektiv vi har foran oss. Vi kan se for oss at regjering og Storting – som følge av investeringene i industri og krafteksport – om få år vil kunne hevde at Norge vil ha et nytt kraftbehov på henimot 100 TWh, i tillegg til nåværende produksjon på 150 TWh. Selv om vi vil kunne importere 30-50 TWh med EU-«elektrisitet» lagd av kull og gass, vil kraftmyndighetene kunne slå i bordet med at Norge vil trenge et antall nye vindturbiner som er det MANGEDOBBELTE av de som inngår i den aktuelle «nasjonale rammen» for vindkraftutbygging. Strategien er ganske infam: Myndighetene legger nå til rette for en svimlende energibruk i Norge og en ekstrem eksport av kraft, og kan deretter – om få år – lansere sine «løsninger» for å sikre at Norge unngår å få et katastrofalt underskudd på kraft: Vesentlig flere vindturbiner – i HELE landet, også på norske fiskebanker. - Odd Handegård
Medier og politiske bevegelser vil skape tilstrekkelig «skam» og frykt til at befolkninga vil godta høyere «klima»skatter og plyndring av naturressurser i «den gode klimasakens tjeneste», for eksempel vindkraftindsutri i uberørt natur og elkabler til kontinentet for Norges del. Og det hele vil naturligvis bli solgt som «progressivt, grønt og klimavennlig». Foreløpig er det tillatt å kritisere disse kreftene i mediene, men føl deg ikke for sikker på at det vil vedvare. - Pål Steigan
- Storfinansen er klar for å utnytte klimafrykten

I sannhet, vårt fedreland er under angrep av en hittil usett brutalitet og kynisme, i det godes navn!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured Post

Portofolio Collection of PermaLiv