Wednesday, November 4, 2015

Å ville trå vekk fra sin egen skygge

Å tenke på en virkelighet som er fremmed for tanken, er som å ville trå vekk fra sin egen skygge. Men en tanke, eller en tenkning som bare forestiller seg verden og ikke er i stand til å tenke seg selv, befinner seg i en grav. Den tanke som ikke kan se på seg selv, kan ikke se lyset som tilllater verden å åpenbare seg, og derfor heller ikke se Virkeligheten. - Guido Zeccola

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...