Tuesday, August 25, 2015

25 millioner fugler drepes ulovlig rundt Middelhavet hvert år

Mens vi her i nord elsker småfuglene og setter opp fuglekasser, slakter søreuropeerne småfugl for fote. Trost og sisik, gjøk og stær, de kommer ikke alle tilbake. Stadig færre gjør det, for å gjøre våre liv litt lysere her i vårt kalde nord. Dårlig gjort!
Det totale omfanget av ulovlig fangst er så høyt at det nødvendigvis må ha konsekvens for norsk fuglebestand. Dette gir en ekstra dødelighetsfaktor, sier generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening.
25 millioner fugler drepes ulovlig rundt Middelhavet hvert år

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...