Skip to main content

When You Unmask a Covert Narcissist, RUN, But Quietly!


Dette er jo en helt utrolig video! Akkurat slik er det jeg erfarte det i lommehullet vårt. Jeg spurte disse menneskene om hjelp til å trives, slik at vi kunne få leve i en lommekrok. Men det skulle jeg aldri ha gjort!

Selvsagt burde vi ha rømt med det samme, men jeg forstod ikke hva jeg hadde med å gjøre. Deres eneste mål var at vi skulle råtne vekk i lommehullet vårt, at lommekroken vår var skammekroken, hvor denne forferdelige, ekle fyren bodde. Og de var dyktige!

Så vi fikk våre arr. Men de lyktes ikke helt, da både store M og lille M savner oss stort. De hilser og er alltid så glade når de ser oss. Vi skulle gjerne ha fortsatt å leve sammen med dem i tunfellesskapet vårt!

Men til slutt demret det hva jeg hadde med å gjøre, ei fullbeskåren covert-høne, og etter denne videoen forstår jeg alt. Og da jeg endelig forstod vår skjebne, ble vi løftet vekk fra lommehullet vårt, rett før vi visnet hen og døde helt. Dessverre ser det ut til at det ikke kun er tunentusiaster som dras mot tunfellesskapet, men også covert-narsissister. Dette er et dilemma man bør ta på stort alvor i implementeringen av de nye lommetunene til Ross Chapin og Eva Røyrane!

Ikke det at vi har det som plommen i egget her, da vi har dette selverklærte bygdedyret oppe på Golanhøydene, som hater meg, enga mi, kulturen min, forfedrene mine, min Gud, alt hva jeg står for og som er hellig i mitt liv. Men et bygdedyr ser alle tross alt hva er, det ligger tykt utenpå dem, så ikke med covert-høner.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…