Thursday, September 15, 2011

Hellige arbeidskirker?

Jeg er så inderlig lei av moderne arbeidskirker!

Hvorfor kan ikke kirkearkitektene innse at dette
nødvendigvis må lede til dette?
Før arkitektene bygger flere arbeidskirker bør de nok arbeide litt med seg selv. Fysikken, matematikken og biologien har talt, det er intet mindre enn Guds egen stemme vi hører!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...