Skip to main content

Human Scale for Human Space (and some great examples from history)

Scale is fundamental to urban design. If you get it right, and achieve a well-proportioned space between buildings, you have a sound basis to build upon. Even if the architecture is far from perfect, the public realm you create can be decent and comfortable. If you get the scale wrong and your master plan is built, even the most lustrous architecture won’t remediate the failure of space-making; people might still use it for utilitarian reasons (think the parking lot of a Wal-Mart), but will not enjoy it. - Galina Tachieva

File:Mostar Old Town Panorama 2007.jpg
Mostar - Old Town panorama. The picture was taken from the minaret of Koski Mehmed Pasha Mosque, which is just opposite Stari Most ("The Old Bridge") looking on the same part of the Neretva river. Please click on the picture! Photo: Ramirez

File:Tallinn old town model.jpg
Tallinn old town model. Surely this is a generated structure, like ALL sustainable environments, manmade or nature made. Photo: Jennifer Boyer

File:Old Town Hall Berkhamsted.jpg
Old Town Hall of Berkhamsted. Photo: Robert Stainforth
  
File:Chania old town.jpg
Old town of Chania. Photo: Jose Concalves

File:Entrada Ayuntamiento Sanlucar Barrameda.JPG
Main entry of the town hall of Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Spain. Ancient palace of the dukes of Montpensier, 19th century. Photo: Hispalois

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.