Wednesday, September 21, 2011

Naturen kan ikke måles i kilowatt-timer

Flott leserbrev fra Forum for natur og friluftsliv i Oppland!
Hensynet til biologisk mangfold, livet i og rundt elvene har måttet vike for et stadig økende kraftbehov. I dag er to tredeler av våre største vassdrag regulert, sju av de ti høyeste fossene er lagt i rør, 21 av de 25 største innsjøene er regulerte og 130 av de 200 største vassdragene utbygd.
Les hele innlegget her.

Trollfoss i Lardal kommune. Foto: EsP72

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...