Saturday, September 17, 2011

Uten jobb og fri, er dette mulig?

Ja, ifølge Douglas Rushkoff er det det. Les hans artikkel i CNN: Are jobs obsolete?

Kan vi igjen fri oss fra arbeidets lenker?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...