Friday, November 4, 2011

Den tredje veg

Les artikkelen til Dave Pollard: All About Power, and the Three Ways to Topple It (Part 1).

Dave Pollard lister i denne interressante analysen opp tre veier for en endring av nåværende verdensorden. Han faller ned på den tredje vei som den beste, å utsulte det nåværende systemet.
The third way to bring about major global change is incapacitation — rendering the old order unable to function by sapping what it needs to survive. This is the method that disease uses to prey on fragile and vulnerable organs, that parasites and venomous creatures use to weaken and sometimes kill their (much larger) hosts, that terrorists use to paralyze their enemies, and that innovative businesses use to undermine, render obsolete and supplant bigger, less flexible businesses. For those of us with neither the patience or religious fanaticism to wait for a global natural catastrophe, nor the naivety to believe in a successful ‘popular’ revolution, this third way is the only way to change, and save, our beleaguered planet.
Meget interressant! Problemet er naturligvis at uten innsikt i Alexanders teknologier vil også denne veien feile. Nettopp derfor er det at jeg har viet mitt liv til å studere disse teknologiene, for å inkorporere dem i permakulturbevegelsen, eller den stille revolusjon, som den også kalles. Utsultingen av nåværende verdensorden må skje gjennom permakulturens utbredelse, og gjennom at denne gjennomsyres av den nye kunnskapen gitt til verden av Christopher Alexander.

Relatert:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...