Skip to main content

Let's Enter the Fractal World of Christopher Alexander!

In a Freudian sense, we are witnessing the return of the repressed. If you tell people for two decades that there is no alternative to the world in which they live, and if in the meantime you take away their income, their rights, their public services, and their last-remaining shreds of dignity, you can expect that psychological repression of revolutionary potential to come out in some other form sooner or later. If you repress the coherent emancipatory ideology of the masses, as the End of History was meant to do, you literally end up with the incoherent and a-political London riots. In this respect, the most important thing the Tunisian and Egyptian revolutions could have done was to help remind humanity that there actually is an alternative to the status quo — that there does exist some “outside” to unfettered global capitalism. - Jerome Roos
Please read the whole article: Jérôme E. Roos: The year 2011 marks the end of the End of History".

There exist an alternative to ideology, this is permaculture and science. All sustainable systems, all over the Universe and in all natural systems on Earth, are fractal. This is stated by Nikos Salingaros and others. To integrate fractal systems in our societies we must use patterns to form coherent and interconnected pattern languages, using Christopher Alexander’s pattern technology. Further we must replace the dead technologies of the 20th century with living technology, using the living technologies of Christopher Alexander.

Capitalism is anti-fractal, socialism is anti-fractal, so let’s leave all this old stuff behind and enter the fractal world of Christopher Alexander!

 Iterated function system fractal. Vicsek fractal becoming tree. Photo: Edo 555 

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.