Wednesday, November 2, 2011

La oss slippe unaturlig stråling

I Øst–Europa er grenseverdien satt til en 10 000-ende del av den vi har i Vesten. Denne forsiktighet er blitt latterliggjort og forskningsmessig «motbevist» av Strålevernet. Men i mai ga Europarådet anbefaling om å «redusere grenseverdien for innendørs mikrobølgestråling med en faktor på 10 000 i første omgang». I tillegg anbefales å «forby trådløst nett og bruk av mobiltelefon og trådløse fasttelefoner i klasserom og barnehager». Det økende antall barn med hjernesvulster har antagelig bidratt til ny forsiktighet. Her har selv motstand mot babycall blir oversett. Som engasjert i trafikksikring, helseskader ved røyking og bruk av amalgam har jeg, i begynnelsen av slikt helsearbeid, fått høre hvor hysteriske krav om endringer har vært. Som «konspirasjonsteoretiker» gjelder det nå også etter syv års engasjement for de EL–sensitive. - Berit Ås
For meg er det revnende likegyldig om det er farlig med ikke-ioniserende stråling eller ei, selv om jeg er engstelig for min datter og eksponerer henne minst mulig. Poenget er at det er utrivelig med alt som er unaturlig, også unaturlige elektromagnetiske felt. Dessuten er mastene angstskapende i seg selv!

Høyspentmaster forbi småbruket Gryteengen på Østre Toten, 15 m unna huset og 5 m fra hagen. Dette småbruket skulle jeg ha arvet og gjort til en permakulturgård, men jeg orker ikke å leve mitt liv under ei høyspentmast. Å anlegge kraftgater innen permakulturens sone 1 og 2 må bli forbudt, da det er her designet er som mest intensivt, og kraftgater her ødelegger alt. Mine historiske røtter er brutalt revet opp av en arrogant og likegyldig stat. Og verden har gått glipp av en permakultur-demonstrasjonsgård.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...