Skip to main content

La oss slippe unaturlig stråling

I Øst–Europa er grenseverdien satt til en 10 000-ende del av den vi har i Vesten. Denne forsiktighet er blitt latterliggjort og forskningsmessig «motbevist» av Strålevernet. Men i mai ga Europarådet anbefaling om å «redusere grenseverdien for innendørs mikrobølgestråling med en faktor på 10 000 i første omgang». I tillegg anbefales å «forby trådløst nett og bruk av mobiltelefon og trådløse fasttelefoner i klasserom og barnehager». Det økende antall barn med hjernesvulster har antagelig bidratt til ny forsiktighet. Her har selv motstand mot babycall blir oversett. Som engasjert i trafikksikring, helseskader ved røyking og bruk av amalgam har jeg, i begynnelsen av slikt helsearbeid, fått høre hvor hysteriske krav om endringer har vært. Som «konspirasjonsteoretiker» gjelder det nå også etter syv års engasjement for de EL–sensitive. - Berit Ås
For meg er det revnende likegyldig om det er farlig med ikke-ioniserende stråling eller ei, selv om jeg er engstelig for min datter og eksponerer henne minst mulig. Poenget er at det er utrivelig med alt som er unaturlig, også unaturlige elektromagnetiske felt. Dessuten er mastene angstskapende i seg selv!

Høyspentmaster forbi småbruket Gryteengen på Østre Toten, 15 m unna huset og 5 m fra hagen. Dette småbruket skulle jeg ha arvet og gjort til en permakulturgård, men jeg orker ikke å leve mitt liv under ei høyspentmast. Å anlegge kraftgater innen permakulturens sone 1 og 2 må bli forbudt, da det er her designet er som mest intensivt, og kraftgater her ødelegger alt. Mine historiske røtter er brutalt revet opp av en arrogant og likegyldig stat. Og verden har gått glipp av en permakultur-demonstrasjonsgård.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.