Skip to main content

Frå ideologi til teknologi

Michael Mehaffy og Nikos Salingaros har for tida ein serie av essay gåande i Metropolis Magazine, dei vert samla her. Eg har inga aning om kor lenge han vil gå - vonleg for alltid. Men same det så er det på høg at denne serien vert introdusert for eit norsk publikum, og eg vil fokusera på dei fyrste fem essaya om teknologiane til Christopher Alexander.

Essaya om Alexander sine teknologiar i kronologisk rekkjefylgje: 
Mønstre i sand orsaka av ferskvatnsavrenning. Foto: Martyn Gorman

Det tjugene hundreåret var ideologiane sitt hundreår, men alt i hop enda i vitlaus konsumerisme. Så det er openbart at ideologiar aleine ikkje har noko godt svar, sjølv om dei kan helde på mang ei sanning og vera ein reiskap for å sameina folk i eit felles krafttak. Lell vert dette fåfengd om folk ikkje har dei rette verktøya, eller endå verre, dei nyttar seg av "dødens teknologiar".
The insights we are gaining about these processes are opening the door to a new chapter in design — an era of “bio-design”, “biophilia”, and “biomimicry”. It’s an exciting promise, particularly in an era when our old technologies seem to be failing us. The crude industrial processes that powered our world for a century or more leave us with depletion, fragmentation, and decay. Living systems can show us the way to recover and sustain the damaged systems upon which life depends.

The design theorist Christopher Alexander has argued that similar processes have gone on throughout our own human history, and throughout the history of life itself. Life is a kind of “making” process of unfolding and differentiating production. The “technology of life” is governed by knowable steps. And we had better learn how to apply it, if we are not to be destroyed by the unsustainable technologies that surround us today: what we might call, on strictly scientific grounds, the “technologies of death”. – The Living Technology of Christopher Alexander
Ideologiane og deira gamle teknologiar svikta oss fordi dei var for enkle. Vidare vona dei å tvingje deira førestillingar om samfunnet på verda, som frå ein blåkopi. Christopher Alexander gjer det motsatte, heller enn å laga eit drømmebilete av verda, gjekk han ut i verda for å studera ho som ho er, frå korleis naturlege system og kulturelle samfunn har evolvert opp gjennom årtusna.
We’ve all heard about morphogenesis in biology — the way that organisms grow and transform into endless beautiful and varied shapes. Scientists are beginning to tease out the workings of this process. It doesn’t proceed from scratch, but from the transformation of patterns of previous configurations. The patterns exist within the DNA, and within the protein structures that form cells. They adapt to the environment and to each other as they transform their shape — a process known as “adaptive morphogenesis.”

In a fascinating new area of research, some molecular biologists are now using the concept of a “pattern language” to explain how this adaptive morphogenesis works. Essentially, the patterns get coded within molecular sequences, and transform over time. S. A. Newman and R. Bhat of New York Medical College believe this model can explain the origin of multi-cellular life — one of the great puzzles of biology!

Where did this concept of “pattern languages” come from? The architect Christopher Alexander and his colleagues introduced the concept back in 1977. A Pattern is a solution-configuration discovered after many trial and error attempts. It is a lot like a “genetic packet” of DNA, incorporating information about previous evolutionary adaptations, allowing the buildup of complexity over time. (That’s how we can explain the emergence of multi-cellular life, for example). - The Sustainable Technology of Christopher Alexander
Livets røyndom er ikkje å finna i ideologiane, ho er i DNA-et; det er ein utfoldande prosess. Dette er livet sin teknologi. Mønstre er evolverte avgrensingar for å ivareta livskvalitetar, dei er universelle og tidprova, trådane i nettverket til levande samfunn. Dei dannar eit mønstra språk, livsveven, medan formspråket sikrar at livsveven er vevd på ein bakgrunn av levande geometri, som og er og ein utfoldande prosess, lik DNA-et. Når mønstraspråket og formspråket smeltar i hop vert våre samfunn lik naturen, i sanning heile. Tenk på det, dette er nett slik naturen er!
It is important to understand that patterns don’t replace the design process with an automated solution. The designs don’t just “pop out.” Rather, the patterns incorporate the information about previously successful solutions, in a way that designers, working adaptively and in a human scale, have more ready access to it. In this sense, the patterns are a tool for a very important concept known as “evidence-based design” — design that is well-adapted to solve human problems, and to meet human needs. The design is not the product of a linear mechanical process, but emerges from a process of mutual co-adaptation, proceeding in evolutionary cycles, with the information on successes transmitted in a DNA-like message. Indeed, natural systems do work just this way to solve problems and achieve sustainability: specifically, they retain and evolve information about adaptive form. The Pattern Technology of Christopher Alexander
Ei anna føremon med mønstraspråk er at folk elskar dei. Medan dei hater fråkopla lover elskar dei rett fram samankopla mønstraspråk. Dette er fordi dei held på djup poesi. Den beste vegen for å "redde verda" er å engasjere folk, og det finst ingen betre veg enn å nytta mønsterteknologien til Christopher Alexander!
This turns out to be an extremely important quality of language. It allows us to map the meanings of things beyond simple hierarchical relationships, and describe the varied aspects of wholes — even complex emotional wholes without a simple literal meaning. We can describe the poignant decline of a rose, and many other complex aspects of a subtle and transitory reality. And somehow, we can capture something important and real to our own lives. - The Pattern Technology of Christopher Alexander
Det verste vi gjer i dag er å tenkje på ting som åtskilde. Lik å skilja økonomi frå arkitektur (eller arkitektur frå psykologi og biologi). Å ivareta den menneskelege skalaen innan økonomien er fundamentalt avhengig av å ivareta den same skalaen i det bygde miljøet. Likesom med det 87ende alexandrinske mønsteret, individuelt eigde butikkar. I ein sum: "Konteksten, ikkje tingen, er nykelen".
What Alexander argues is that we have to make some very fundamental reforms — not only in our specific technologies, but in our very way of thinking about technology. We have been isolating things, as mechanical sub-entities, and manipulating them. That works quite well, but only up to a point. As any systems theorist or ecologist will tell you, the context, not the thing, is the key.
So it seems that we have ignored an incredibly important aspect of natural systems — namely, the fact that every structure is embedded in a larger structural context, and ultimately, in the entire structure of the cosmos itself. What Alexander offered was not just the recognition of this truth, but the basis of a new technology that could incorporate it.

Why does this matter? Because the structure around the thing we made can come back to bite us, with unintended consequences. This is the classic form of technological failure. We can make an antibody, and then find that later new pathogens have mutated to resist it. We can make an automobile that solves our transportation problems, and then find out later that we have also engendered traffic jams, strip highways full of gas stations, and even climate change.

This is why, in biological systems, there is more than a single linear reaction to each of the series of challenges that face an organism. There exists a kind of whole-systems optimization, a way of sorting through many contextual variables and finding a solution that not only satisfies any single condition, but is likely to be perfect in balancing and coordinating a great many conditions. (That’s how organisms achieve resilience — but that’s another long story!)

Nowhere is this more evident than the way that organisms generate form — what biologists call “morphogenesis”. The form is not a mere collection of parts that are stamped out and gathered into a composition; rather, it emerges from a continuous transformation of elements, in an unfolding process that follows something called “symmetry-breaking.” That means that the original symmetrical form (say, a round egg) gets broken down the middle, and a new symmetry forms — the beginning of a tube, say.

Alexander noted that in this process, there is usually a step-wise sequence that re-uses and articulates what came before, and that differentiates it into more articulated parts. The egg cell starts as one whole… then it divides, and makes more wholes with a differentiated order. And in complex processes like embryogenesis, this form-generation continues through more stages, until, through the power of compounding, the result is fantastically complex and ordered.

A useful analogue to visualize this is in the way that Origami folds start out as simple, and very quickly become very complex and remarkably delightful, often gaining some of the aesthetic qualities of a living form. That’s not entirely an accident: the process of embryogenesis, we now know, follows a similar origami-like process. Like a recipe, it uses a coded process to govern the steps — and then it reacts to its own previous steps, and modifies the result. Like a good cook, it “tastes the soup” — it adapts the following steps to the results of the previous ones, to create a much richer and more complex result. In the case of a real recipe, the result is something that has a rich complex flavor.

Adaptive design — a pre-requisite of evolutionary success — is highly dependent upon initial conditions, existing structures, surroundings, and human needs, just as it’s dependent on similar factors in natural systems. The same adaptive design algorithm will result in drastically different end products according to the larger-scale influences and conditions on the ground. Design is adaptive only when it is done in steps, and each step accepts feedback from the existing structure. In fact, an isolated (self-contained) design method can never be adaptive. This has important implications for the future direction of sustainable design.

In natural systems, even though this system-generating “technology” is largely self-organizing, it works extraordinarily well — it’s resilient, it’s functional, it does all kinds of amazing things. We need to learn much more about this kind of generative process and how we might exploit it within our own technologies, which are still embarrassingly crude and primitive by comparison. (For all the sophistication of a 747 aircraft, it’s nothing next to the complexity and agility of an eagle.)

This is the key to an important realization about natural systems and how they generate form — one that, as Alexander has long noted, is distinct from how we humans typically generate form. And this is not a mere philosophical matter of humans being different from nature, or “having culture.” It’s a question of how we humans can also have a technology that is actually more complex, resilient, and sustainable — quite literally, more life-like. Ultimately what is at stake is how we are going to survive, within nature, and as elements of nature. Ultimately we cannot stand apart, without destroying ourselves.

In a sense, says Alexander, we are then “making life” — we are making the kind of living structure that is made through any other natural process. This is an exciting frontier for our technology of design — pointing the way to a world that has the sustainability of living systems. The Radical Technology of Christopher Alexander
Mi von er at dette nye hundreåret, dette nye millenniet, vil verta ideologiane sin ende og byrjinga for teknologiane. Ikkje "dødens teknologiar" som understøttar døyde ideologiar, men levande teknologiar som skapar ein evig aukande levande struktur, kvar heilskap er det høgste målet og meininga med livet.
One reason this matters is that when wholeness is not achieved, then the system in question is disordered and inefficient, and probably headed towards a state of collapse. If it is a biological system, we might say it is “diseased”. If it is a system of human technology, we will probably say it is highly inefficient and perhaps unsustainable, and needs to be reformed. The alternative may well be a catastrophic collapse of the systems upon which human wellbeing depends—or at the very least, a disastrous decline. Sustainable systems of technology seem to have been designed, perhaps unselfconsciously, with wholeness in mind.

As we noted, Christopher Alexander has been concerned with this topic of “wholeness”—the relation of parts to wholes—from the beginning. He has sought a more advanced method of design that might help us produce more integral wholes in the built environment, and in other fields. The “Wholeness-Generating” Technology of Christopher Alexander

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!