Skip to main content

How to Get from Here to There?

Michel Bauwens asked Marvin Brown, author of the P2P Foundation Book of the Year in 2010, i.e. of “Civilizing the Economy“, to give us an idea how we can get :from here to there...”

“How do we get from here to there—from where we are to where we want to be? One can imagine a civic economy where economic trends are moving toward making provisions for everyone and ensuring that future generations have the capacities to meet their needs. But how do we get there?

Perhaps we cannot make it. The here is protected by powerful interests. It works quite well for a few. At the same time, there are many, perhaps 5 to 6 billion who would move to “there” at a moments notice if they could. Still, as long as the ownership of property gives legitimacy to rule, it is doubtful if we will see the change that justice and sustainability require.


The Egyptian uprising, for example, was a sign of hope. They affirmed their human dignity and demanded recognition of their human rights. Western nations joined them not be really supporting democracy, but by interfering with their people’s rule by “economic development” (corporate control). For the West, it seems that capitalism must control democracy instead of democracy controlling capitalism.

The here is the world of ownership; of property management. And the most significant property has become money. Money, the common currency (by common I means that it belongs to us all) that should be available to everyone so we can all participate in an economy of provisioning, has become a property that can be bought and sold as though it were a commodity. Money, as a means of exchange and as a token by which people can pay taxes and support the state, has become the property of banks. As long as we continue to live in the legacy of this Smithian economics of property, we will remain stuck in the “here” of the few enjoying their riches as the expense of the many.

I have no special insight into how we will actually move from here to there. I think I have pinpointed what prevents such a movement: the capitalistic magic of turning everything into a commodity. We are not commodities. Nature is a living system. Money is a provider of credit and a means of exchange. My proposal is that we not only recognize the failure of Smithian economics to create a world for all, but that we also take on the role of global citizen and in conversations with other citizens deliberate about how we move foreword: from here to there.

And what can I do? I can participate in a few of the millions of groups and organizations that are striving to move from here to there. Right now they may not seize the day, but they may quiet the night. In the future, who knows?”

Photo: Circus

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!