Sunday, October 9, 2011

Er hubbert-modellen intergalaktisk?

Norsk oljeproduksjon illustrert med hubbert-modellen, men dette er også en modell over hvorfor vi ikke har blitt kontaktet av intergalaktiske sivilisasjoner.

50-tallets rettlinjede og oppadgående progresjonslinje vil måtte erstattes av hubbertkurven, samme hvor mye våre politikere velger å spille strutsepolitikk og stikker hodet i sanda, i møte med denne intergalaktisk gyldige kurven. Hubbert-modellen er universell, og derfor har vi ikke blitt, og kommer vi ikke til å bli kontaktet av fremmede sivilisasjoner.

Photo: Legonaut

Les Ugo Bardis fremragende analyse: The Hubbert hurdle: revisiting the Fermi Paradox.

Se også disse to flotte animasjonene!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...