Sunday, October 2, 2011

Palestina-hebreere

Relative genetiske ulikheter i Y-kromosonet i Midtøsten, sammenlignet med noen andre nasjoner. Jemenittjøder har for eksempel mer lik stamfar med palestinere enn med askenasiske jøder. Illustrasjon: Det Biologiske mennesket, av Terje Bongard, s. 156

Det blir helt feil å kalle palestinerne for palestina-arabere, palestina-hebreere er mye nærmere den genetiske virkeligheten. Dagens palestinere er etterkommere av jøder som ble igjen i landet etter at romerne drev ut byborgerne og eliten, de hadde ingen interesse av å reise rundt for å forfølge fattige bønder i hver en krok. Av konformitetspress valgte mange jøder i Palestina å omvende seg til islam, men dette gjorde dem ikke til arabere mer enn i det ytre.

Videre er navnet palestinere villedende, da dette er utledet av ordet filistere eller "philistines", et fønikisk folkeslag som levde på dagens Gazastripe. Å kalle palestinerne palestina-arabere blir derfor villedende i dobbelt betydning.

Sannheten er at palestinere og jøder er brødrefolk. Kan vi igjen makte å forene dem i deres felles hebraiske opphav?


Videre lesning:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...