Sunday, June 24, 2012

60-års markering ved Raufoss kjøpesenter

Det er i år 60 år siden kjøpesenteret ble lansert av Victor Gruen i juniutgava av Progressive Architecture, i 1952. Denne artikkelen vakte stor interesse hos arkitekter, byplanleggere og eiendomsutviklere, og noen har foreslått Victor Gruen som verdens mest innflytelsesrike arkitekt. Han har i alle fall hatt stor innflytelse for utviklinga av Gjøvik sentrum de siste åra, en utvikling Raufoss sentrum nå følger opp med brask og bram i anledning 60-års markeringa for kjøpesenterkonseptet, med lanseringa av en kraftig utvidelse av Raufoss kjøpesenter.

CC Gjøvik har gitt en dominoeffekt for omlandet, hvor man gjør alt for å stoppe handelslekkasjen, helst med nye og større kjøpesentre. Hvor lenge blir det planlagte COOP-minisenteret på Lena et "minisenter"? Har man som kjent gitt en viss person lillefingeren griper han raskt hele hånda.

Er vi tjent med å sperre inne urbant liv og samspillet mellom mennesker under institusjonslignende forhold? Er innkapslinga av stadig flere aspekt av menneskelivet svaret på det gode liv? Disse og andre spørsmål har jeg forsøkt å besvare i et lengre essay hos kulturverk.com, med tittelen ”Seksti år med kjøpesentret”.

Publisert i Oppland Arbeiderblad den 29.06.2012.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...