Sunday, June 24, 2012

Den tredje staden (the third place)

Interressant essay om "den tredje staden", av Keld Buckiek fra Roskilde Universitet i Danmark.

Patina og Genius Loci på stader - eit essay om kva moglegheiter og grenser dei tredje stadene har

Relatert bok:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...