Saturday, June 2, 2012

Nye Deichmanske bibliotek er nihilistisk antikultur på sitt verste

Akk og ve! Jeg orker ikke å kommentere dette her. Modernistenes jerngrep om fjordbyen Oslo er totalt. Dette er nihilistisk ideologi på sitt verste, den modernistliberalistiske statens sanne ansikt. Behring Breiviks frykt for islam er det reine vrøvl, det er modernistene, representert ved den norske stat, som er våre sanne fiender.

Denne formen for terrorbombing av Norges hovedstad får ABBs terror i regjeringskvartalet til å blekne. Her nye Deichmanske bibliotek. Foto: FutureBuilt/Lund Hagem arkitekter

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...