Sunday, September 14, 2014

Norge trenger et nytt lovverk

Forfatterne Burns Weston og David Bollier sitt bidrag for å skape et nytt lovverk med utgangspunkt i "the commons"

Norges lover er utformet for utplyndringen av naturen gjennom det siamesiske trollet stats/markeds-duopolet og den private eiendomsretten, og har som formål å undertrykke "the commons". Dette er også hovedformålet med den Europeiske Union, som vi er underlagt gjennom EØS.
Once you learn to identify the commons and understand its dynamics, it becomes quite clear that the privatization and commodification of the commons is one of the great unacknowledged scandals of our time. Its pernicious effects are everywhere. - David Bollier
Burns Weston og David Bollier har gjennom boka "Green Governance" gitt oss et fundament for å skape et nytt norsk lovverk, med formål å bevare naturgrunnlaget og å styrke "the commons" mellom mennesker.

Michel Bauwens ser for seg en likefordeling mellom "the commons", markedet og staten. Personlig ser jeg heller for meg en modell som ligner vannmolekylet, hvor "the commons" utgjør oksygenatomet og dagens stats/markeds-duopol er splittet til to små vedheng lik hydrogenatomene, der disse helt er underordnet "the commons".

Med innføringen av IGD (Inn-gruppe-Demokratiet) vil staten og markedet opphøre, i alle fall i nåværende form, og bli oppslukt av "the commons".

Nettsida til "Commons Law Project" ligger her:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...