Skip to main content

Våre utfordringer

En god artikkel som gir oss et innblikk i omfanget av utfordringene vi må takle som menneskehet:

We're Not Going To Make It... (Without Real Sacrifice)
«He and a colleague argue in the journal Energy Policy that during each hour of every day 3.7 million barrels of oil are pumped from wells; 932,000 tons of coal are dug; 395 million cubic metres of natural gas are piped from the ground; and 4.1 million tons of CO2 is released into the atmosphere.

In that same hour, another 9,300 people are added to the global population. By 2100, the world will be home to 11 billion of us.

“It would require rates of change in our energy infrastructure and energy mix that have never happened in world history and that are extremely unlikely to be achieved,” he says.

“So the question becomes, how will they be fed and housed and what will be their energy source? Currently 1.2 billion people in the world do not have access to electricity, and there are plans to try to get them on the grid. The numbers you start dealing with become so large that they are difficult to comprehend,” Professor Jones says.

“To even come close to achieving the goals of the Paris Agreement, 50% of our energy will need to come from renewable sources by 2028, and today it is only 9%, including hydropower. For a world that wants to fight climate change, the numbers just don’t add up to do it.”»
Selv fatter jeg ikke at folk kan få seg til å tro at dette ikke har konsekvenser for økosystemene!

Comments

  1. - World Sets Record For Fossil Fuel Consumption:

    http://www.forbes.com/sites/rrapier/2016/06/08/world-sets-record-for-fossil-fuel-consumption/#1a87e1e51ea6

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.