Skip to main content

Litt om PermaLiv AS sin misjon

Næringsfaglig vurdering ble ikke helt relevant ifht. innholdet av PermaLiv AS. Dette er langt mer
enn å utvikle en hobby, foto. De siste år har jeg hatt med kameraet i lastebilen for å dokumentere
steder og kirker for Wikimedia Commons, disse illustrerer nå hundrevis av Wikipedia-artikler
over hele verden, på en rekke språk. Imidlertid må jeg nå lære meg Photoshop, som er helt
essensielt for alt videre arbeid. Var på kurs i Abelvær i november, det var like før jeg reiste på
kurset jeg fikk krav om mer dokumentasjon, og alt dette lovet saksbehandler å ta hånd om mens jeg
var borte. Dette ble ikke gjort.

Jeg, min gamle Sprinter og mitt Canon 550d var et uslåelig team, og vi gjorde en svært viktig jobb i å dokumentere Norge for verdensleksikonet Wikipedia. Våre fotografier illustrerer nå hundrevis, hvis ikke tusenvis av artikler hos Wikipedia på en lang rekke språk. Imidlertid ble ikke vår innsats verdsatt av mine medaksjonærer i mitt gamle firma, som først vraket Sprinteren, og deretter meg.

Vrakpanten på meg ble utstedt av banksjefen hos Nordeania på Lena, med pant i mine eierandeler, uten at jeg ble informert.

Papirarbeidet tok revisoren hos Bede Ho på Gjøvik seg av med stor vellyst, da det ut fra kontrakta var tydelig de mente jeg var klar for vraking.

Les mer:

"Samfunnets institusjoner er flygende aper"

Merkenavnet PermaLiv ble skapt i 2010, og jeg har sikret meg domenenavnet PermaLiv.com, som
jeg ønsker å utvikle videre. På Blogger ligger jeg mellom 500-5000 sidevisninger per dag, og har vært oppe i 67000 sidevisninger per måned. Et profesjonelt nettsted som er optimert mot søkemotorer
har derfor et godt potensial, som bør være interessant for annonsører innenfor spekteret
materialøkologi. Har allerede et omfattende materiale om materialøkologi, som sammen med
merkenavnet PermaLiv bør kunne være et godt grunnlag å bygge videre på. På sikt har jeg et ønske
om å utvikle meg til bygningsbiolog, godkjent av det tyske bygningsbiologiske instituttet
Baubiologie, som nå tilbyr kurs på engelsk.


Videre mener jeg bestemt at jeg er Norges fremste ekspert på tunfellesskapet og hvordan bygge
gode tun. Har skrevet og oversatt flere artikler om/av den amerikanske tunbyggeren Ross Chapin,
som er verdens fremste tunekspert, og som har høstet stor internasjonal anerkjennelse for sine
prosjekter og bøker. Ross Chapin setter virkelig pris på mitt arbeide for å fremme hans ideer og å
oversette hans artikler til norsk, han vil kunne være en god referanse.

Eva Røyrane, som har skrevet bestselgeren Norges Låver, arbeider nå med et nytt bokprosjekt om
de norske klyngetunene. Hun har takket meg for mitt arbeide for å spre det glade budskap. Når
hennes bok kommer på markedet tror jeg tunfellesskapet vil oppleve en renessanse i Norge, og da
vil PermaLiv AS kunne ligge helt i forkant. I denne forbindelse ønsker jeg å lage til en
videopresentasjon om tunfellesskapet for mitt nye nettsted, gjerne med en hilsen fra Ross Chapin,
på en slik måte at jeg kan oppnå troverdighet som rådgiver og foreleser om de nye klyngetunene.

Jeg har lest Ross Chapins bok om gode tunfellesskap fra ende til annen, samt oversatt deler av denne og flere av Chapins artikler til norsk. På samme vis som Ross Chapin Architects er de fremste tunbyggerne i USA, er det PermaLiv AS som sitter på spisskompetansen for ekstraordinære tunfellesskap i Norge. Men så er da både jeg og Ross nesegruse beundrere av arkitekturfilosofen Christopher Alexander!

John Michael Greer, som er en mye lest blogger og forfatter, ble meget entusiastisk over den nye
boka Eva Røyrane arbeider med, og ønsker å få den oversatt på et av sine forlag for et amerikansk
publikum. Jeg og en venn arbeider for tiden med å oversette Greers essay for Kulturverk.

Jeg er en svært god venn av Terje Bongard, landets første og fremste humanetolog. Han også setter
stor pris på mitt arbeide for tunfellesskapet, og vil helt sikkert kunne skrive en anbefaling, evt. delta
i videopresentasjonen.

Over nyttår bærer det til NTNU i Trondheim for et lengre intervju med Terje Bongard for Mot Dag AS.

Har god kontakt med Pål Steigan, hvor jeg har kjøpt meg inn i hans nye medieselskap Mot Dag AS. Her håper jeg på sikt å få til et samarbeide.

Er en god venn av Michel Bauwens, stifter av P2P-Foundation. Han er velkjent i sitt fødeland
Belgia og ellers for sitt arbeide internasjonalt. PermaLiv AS ønsker et samarbeide med P2P-
Foundation, særlig med tanke på å dokumentere de sterke allmenningstradisjonene som rådde rundt
Totenåsen. Både i forhold til åsen som allmenning, men ikke minst vennesamfunnene predikanten
og husmannssønnen M.J. Dahl etablerte rundt Totenåsen, som var et svært lavkirkelig allmennings-
fellesskap, i stor grad bestående av tidligere husmenn.

Michel Bauwens er den personen som har gitt meg den karakteristikken jeg setter aller størst pris på:

"En antiintellektuell intellektuell"

Kanskje stikker jeg innom hans residens i Thailand en dag?

Har hatt noe kontakt med Jan Bojer Vindheim, grunder av Miljøpartiet de Grønne, som har fulgt og
anbefalt min blogg PermaLiv. Når jeg får lært meg Photoshop og nytt kamerasystem tenker jeg å
kontakte ham for å forhøre meg om det kan være mulig med et samarbeide mellom MdG og
PermaLiv AS.

Håper ellers å kunne utvikle meg til en såpass dyktig fotograf at jeg kan påta meg profesjonelle
fotooppdrag.

Mine mange tusen bilder hos Wikimedia Commons bør kunne organiseres med tanke på salg på
mitt nye nettsted, evt. i samarbeide med et mindre bildebyrå. Mange av disse vil kunne forbedres i Photoshop.

Dessverre kan jeg ikke sette opp noe budsjett før jeg passerer 50.000 kr. i omsetning og slik kan
registreres i momsregisteret. Å kjøpe PC og fotoutstyr i PermaLiv AS er ikke fordelaktig før jeg kan
få tilbakebetaling av moms, da dette vil tære på egenkapitalen, som skal benyttes til lønn
tilstrekkelig til å komme innunder folketrygden. Dessuten har jeg en meget god privat
reiseforsikring, som dekker stjålet utstyr. Å ha to forsikringer er bare dumt så lenge man ikke har
noen fordeler av dette.

Selvsagt er det svært viktig for meg å kunne komme innunder momsregisteret, dette vil være av
mine første mål.

PermaLiv AS sitt hovedfokus er å bygge samfunnsverdier, IKKE pengelønnsomhet. På sikt er
allikevel målet at PermaLiv AS kan være selvforsørgende, også ifht. lønn. Er imidlertid bevisst på å
leve en asketisk livsstil med minimalt forbruk, og trenger derfor ikke stor lønn.

Mvh,
Øyvind Holmstad
v/PermaLiv AS

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.