Thursday, June 6, 2024

Albert Berveling, sivilingeniør teknisk elektrokjemi - redegjør for hva balansebatterilandet Norge betyr i praksis

Bestill fadografiet her.


Vet dere hva, dette innlegget i avisa Hadeland, av Albert Berveling, sivilingeniør teknisk elektrokjemi, er det beste jeg har lest hittil om balansebatterilandet Norge, siden jeg ble med i Motvind Innlandet i 2021!


"Dette var et utrolig bra innlegg om de praktiske konsekvensene av balansebatterilandet Norge! 1) Vi får masse nye kraftlinjer for å kunne balansere ut vindkraften. 2) Vannkraftverkene slites ned fordi de ikke får gå jevnt og trutt, men i rykk og napp. 3) Vi får økt belastning på fisk og vassdragsnatur, fordi vannet sendes ut i rykk og napp, med hurtige endringer av vannføringer, hvilket stresser naturen. 4) Det bygges ut masse småkraftverk, som ellers ikke ville vært bygget, med økt naturtap. 5) Vi vil få stadig økende strømpriser over hele Norge etter hvert som balansenettverket bygges ut. Og slik kan man fortsette og fortsette! Takk for denne flotte beskrivelsen av balansebatterilandet Norge i praksis! Et land jeg definitivt ikke vil leve i!" - PermaLiv

Tenk det at Norges politikere har heiet fram denne totale dystopien, mens lommedemokratiet, som kunne gitt oss verdens herligste land, har fått en kald skulder.

Hvor jeg nå på toppen av det hele har funnet at vi har gruset verdenshistoriens viktigste historiemaleri, Grythengen!

I tillegg har vi en rask spredning av hamas-harpy-covert-høne-kjerringer over hele landet! Mens rypene utryddes!

Så dette er helt forferdelig, det er satanisk X 10.000!!!!!


Oppfølging!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured Post

Dagens demokrati kan ikke redde oss fra klimakrisen

Politikerne tror at løsningen på klimakrisen er å forsterke naturkrisen, ved å grave i filler naturen vår, for å plassere vindkraftverk på h...