Thursday, June 13, 2024

Bjarne Holmstads A-Ford, sauene på Fostadvollen, Kai Taralruds tidlige karriere, samt steinknuserne i Øverskreien under dyrtida

Her er A-Forden Bjarne Holmstad kjørte sauene med til Fostadvollen, han plukket da ut setene. Sauene gikk like innenfor døra inn mot kjørbrua i Grythengen, hvor stallen var innenfor der igjen, far har lovet å tegne en skisse av låven han reiv i 1966, men det har han enda ikke gjort.

Jeg hadde rett i at det stod et hus på Fostadvollen i min barndom, da var tykk granskog mellom vollen og vegen. Mulig dette var et tidligere åsbruk, i likhet med Oksbakken?

Fotografiet er tatt på Majer gård, det året Bjarne var bestyrer der.

Men hvilket år var dette? Trodde jeg hadde skrevet det ned, men finner det ikke, så får spørre far etter at det har begynt å regne i morgen:-)

Dette var sommeren 1947, se full tekst mellom stjernetegnene nedenfor!

***

Her er A-Forden Bjarne Holmstad kjørte sauene med til Fostadvollen, han plukket da ut setene. Sauene gikk like innenfor døra inn mot kjørbrua i Grythengen, hvor stallen var innenfor der igjen, far har lovet å tegne en skisse av låven han reiv i 1966, men det har han enda ikke gjort.

"På søndag (15. mai 2022) fikk jeg enda et minne av min far, da de var her og passet jentene mens jeg gikk en tur etter Nygardseterstien, som jeg ikke har gått før. I denne anledning kom far under middagen inn på at bestefar brukte å kjøre sauene i Grythengen til Fostadvollen i sin A-Ford. Bestefar Bjarne plukket da ut setene i Forden og fylte den med sauer, hvor mange dette kunne være husket ikke far, men det var nok maks 10 stk."

Jeg hadde rett i at det stod et hus på Fostadvollen i min barndom, da var tykk granskog mellom vollen og vegen. Mulig dette var et tidligere åsbruk, i likhet med Oksbakken?

Fotografiet er tatt på Majer gård, det året Bjarne var bestyrer der.

Men hvilket år var dette? Trodde jeg hadde skrevet det ned, men finner det ikke, så får spørre far etter at det har begynt å regne i morgen:-)

Da har vi oppdateringer!

Bjarne Holmstad var forpakter i Nordre Gardlaus i Kolbu fra 14. april 1944 til 14. april 1947, altså tre år. Tidligere tror jeg at jeg har skrevet fire år, men det er 3 år de var på Gardlaus!

Deretter begynte Bjarne som bestyrer på Majer etter Kloppvegen, han arbeidet her som bestyrer i ett år. Fotografiet er derfor fra sommeren 1947, fotografert på tunet på Majer.

Videre spurte jeg om hvor Kai Taralrud, som started Taralrud Transport (TT), startet sin karriere. Tidligere har jeg omtalt gamle Taralrud med feil fornavn, men han het altså Kai, og han begynte sin karriere som transportør hos Harald Holmstad, da han holdt til på Kvastad, der Fossum handel holdt til til slutt.

Kai Taralrud fortalte Helmer Holmstad at han syntes Harald Holmstad var svært grei, da han fikk arbeide som transportør hos ham, ved å kjøre ut varer, selv om han ikke hadde førerkort. Og dette var da bilen til Harald, slik at han måtte ha stor tillit til Kai som sjåfør, selv uten førerkort.

Jeg husket også på å spørre om steinknuserne, som satt etter Linna i Øverskreien og knuste stein, da jeg kom på far hadde nevnt dette en gang. Her viser det seg at det var Bjarne Holmstad som hadde fortalt om disse til far, dette var i 1920- og 1930-årene, han trodde de tjente ei krone eller to om dagen, for å knuse stein.

De knuste da stein med slegge. Da dette vel var under det som kalles dyrtida, hvor det var mange konkurser og mye arbeidsledighet, kan det vel hende dette var et slags krisearbeid, for å holde liv i folk? Men dette er det sikkert noen som kan mer om?

Steinen de knuste ble da brukt som pukk på Linna, for å forsterke vegen. Denne ble da knust med håndmakt og slegge.

De skulle sett knuseverket ved Fredrikstad i dag, da ville de nok blitt imponerte!

***

Om steinknuserne i Øverskreien


"En liten kommentar om steinknusingen. I likhet med i mange andre kommuner var det veldig tøffe tider i Østre Toten på 20- og 30-tallet. Dette var nødsarbeid, ja. For de som har hørt om Folldalskonflikten, så ble det i 1929 rekruttert en rekke totninger. Gruvearbeiderne streiket, og totningene overtok jobbene deres. De ble ikke akkurat populære. Men at de havnet i Folldal var fordi det ble stor arbeidsledighet her på Østre Toten, og det pågikk lokal verving. Inger-Marit Østby har skrevet en interessant artikkel om dette i Mjøsmuseets årbok for 2022. Det var også en del totninger som havnet i Canada, der det skulle være arbeid å få. Mye kan tyde på at de fikk kommunal hjelp med billetten. De som satt i styre og stell her i Østre Toten var opptatt av å slippe ansvaret for arbeidsledige innbyggere. Så slike tiltak som nevnt ble iverksatt, blant annet med vegbygging og steinknusing. I 1938 var det 1522 arbeidssøkende i kommunen. 267 av disse fikk jobb, hvorav 124 var i nødsarbeid. Den vinteren var det 60 mann i arbeid med steinknusing. I de nevnte tiårene var det stor boligmangel i Østre Toten også, så det sto i det hele tatt ikke så bra til her." - Jon Olav Andersen

Litt om sommerfjøset på Fostadvollen


Jens Herman Skullerud
Angående hus på Fodstadvollen, så husker jeg at jeg var med far opp dit på sommeren, hvor han veide melk på det som da, på 60 tallet var sommerfjøs for Hans og Hjørdis Nygårdseter, og senere Liv og Terje Snoen, om jeg ikke husker feil.
2
Liv Snoen
Jens Herman Skullerud vi hadde ikke mjølkeku der
Jens Herman Skullerud
Liv Snoen Ok. Bare Hans og Hjørdis det da?😊


"På søndag (15. mai 2022) fikk jeg enda et minne av min far, da de var her og passet jentene mens jeg gikk en tur etter Nygardseterstien, som jeg ikke har gått før. I denne anledning kom far under middagen inn på at bestefar brukte å kjøre sauene i Grythengen til Fostadvollen i sin A-Ford. Bestefar Bjarne plukket da ut setene i Forden og fylte den med sauer, hvor mange dette kunne være husket ikke far, men det var nok maks 10 stk. Fostadvollen skal ha vært en voll litt nedenfor parkeringsplassen ved Oksbakken, noe på oversida av vegen. Kan ikke huske at det er noen voll der nå, men skal undersøke nærmere ved anledning. Fostadvollen står det ikke noe om på nettet, kanskje kan det ha vært et åsbruk eller et finne-svedjejorde en gang i tiden? Legger ved et fotografi fra turen, av sauene i Øverby, som ikke ser ut til å trenge noen A-Ford for å komme seg utpå åsen;-)"

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured Post

Dagens demokrati kan ikke redde oss fra klimakrisen

Politikerne tror at løsningen på klimakrisen er å forsterke naturkrisen, ved å grave i filler naturen vår, for å plassere vindkraftverk på h...