Monday, June 10, 2024

BJARNE HOLMSTADS NOTATER OM VÅRONNA I GRYTHENGEN

Såmaskina med Stabbursjordet i bakgrunnen.

Tro hvor mange hester som har dradd denne opp gjennom tidene?

Det eneste vi vet med sikkerhet, er at Pontus dro den for siste gang i 1985, med Bjarne Holmstad ved tømmene, så dette måtte være en sprek 78-åring, sa far.

Bestill fadografiet her.

Etter at jeg fant ut at såmaskina til oldefar var laget ved Løiten og Aadals Brug på Hedemarken, ble jeg mye mer glad i den, slik at jeg spylte den rein og satte den inn i uthuset igjen for vinteren (Dette var i 1922). I den store beholderen var det bygg og i den lille gressfrø, som hadde begynt å mugne, men nå står maskina tørt og godt.


Da jeg spylte under lokket fant jeg at bestefar hadde skrevet ned litt enkelte år om når våronna var ferdig, stakk uti uthuset nå nettopp og noterte ned årstallene, da disse sammenlagt gir en god pekepinn om tidsrommet for da våronna var ferdig her i Grythengen.

Aadals Brug på Løiten brant i 1928 og ble ikke bygget opp igjen, slik at såmaskina til oldefar er seinest fra 1928, hvor det ser ut til at den har vært i drift på Grythengen helt til 1985, det siste året Bjarne Holmstad gjorde sine notater om når våronna var ferdig under lokket vi her ser avbildet.

BJARNE HOLMSTADS NOTATER OM VÅRONNA I GRYTHENGEN


Sådd ferdig 7/5 1975.

Sådd ferdig den 14/5 1964.

Sådd havre den 19/5-79.

Sådde bygg fra Majer gård, våronn ferdig den 28/5 1963.

Den 21/5 1981, sådde havre bak stabburet.

Våronna ferdig den 22/5 1985.

Sådde havre den 7/5 1980 på Stuejordet. (Dette var en ny opplysning, at bestefar Bjarne Holmstad kalte jordet ved våningshuset for Stuejordet. Kan det være at dette er et navn som henger igjen fra før Herman Evensen Fossemøllen bygde nytt våningshus her i 1903, hvor det tidligere sto ei husmannsstue, og man derfor kalte dette jordet for Stuejordet, eller Stuggujordet, som det blir på totning.)

1983 - Sådd bygg bak stabburet. (Skal vi da heretter kalle dette for Stabbursjordet, og ikke Østvollen, slik jeg har gjort hittil. Stabbursjordet og Stuejordet, to fine navn det😊)

1977 - Sådd ferdig den 25/5. Snøen lå lenge i år.

Oppdatering!

Stuejordet hadde i sin tid en avstikker øverst i hjørnet, i tillegg til at det gikk inn mot steinrøysa langsetter jordet, hvor vegen nå går.

"Den store nyheten under kaffen ved Høvern-fløyta søndag i pinsen 2024, var at jeg fikk vite at Stuejordet i Grythengen dekket hele det sør-østre hjørnet av hagen på Bjørkely, det gikk inn en egen avstikker av jordet her, omtrent bort til der huset begynner, opp fra der hegge-hekken stod!

I tillegg fikk jeg orden på de steinrøysene som var øverst i Stysjin. Det viser seg at hele det området der hegge-hekken stod var ei stor steinrøys, hvor far tok mye av denne røysa, da han bygde. Denne lå da langsetter Stuejordet før nyvegen kom.

Fra der denne røysa sluttet, omtrent der huset i Bjørkely begynner, var det da jorde innover mot dalen, man kan kalle dette for Lille-Stuejordet.

Videre var det faktisk ei steinrøys til mellom festsletta i Stysjin og den steinrøysa vi finner ovenfor motkulen, da sør-vest for festsletta. I denne steinrøysa hadde de laget til en slags stein-sofa som barn.

Det var da tre steinrøyser øverst i Stysjin!"


Personlig vil jeg tro det var Herman som dyrket opp det lille Stuejordet også, hvor den steinrøysa som lå sør-vest for sletta, var fra denne nyrydningen. Steinrøysa ved motkulen tror jeg var fra sletta som lå mellom garasjen og uthuset i Bjørkely.

Selv er jeg overbevist om at dette var ei festslette for husmannsfolket her i grenda, hvor kværnfolket i Grythengen hadde som oppgave å holde denne steinfri og fin. Herfra gikk da skåvegen ned til bjørka Even Helmer fredet ved elva.

Så dette var et flott sted, med flotte bjørker, som lå fint til ved Olterudelva! Det gikk nok da en sti fra kjørbrua i Grythengen bort til festsletta og videre ned til bjørka. Jeg forestiller meg at Even Helmer elsket å gå hit ned, og at dette er grunnen til at denne bjørka ble så viktig for ham.

Videre, Bjarne Holmstad var 78 år siste gang han sådde i 1985, så far sa han måtte ha vært en sprek 78-åring! En morsom observasjon basert på noen utydelige skriblerier under lokket til såmaskina:-)

Far sa at det måtte ha vært Pontus som dro såmaskina under våronna i Grythengen siste gang, hesten til Johs. Fjordingen Sonja var altfor dårlig innkjørt og for nervøs til å kunne utføre slikt finarbeide, hun dugde knappest til lunning.

Pontus var av Morgan-rasen, en amerikansk hesterase kjent for sin utholdenhet.

Såmaskina står i dag i telthuset, men fra 2026 trenger vi muligens dette som lagerplass? Kunne noen ha lyst på den da, si fra!

Flere bilder av såmaskina:


https://stock.adobe.com/no/images/wheel-of-sowing-machine-in-the-snow-of-spring/427248328

https://stock.adobe.com/no/images/sowing-machine-in-the-snow-of-spring/427248616

https://stock.adobe.com/no/images/sowing-machine-in-the-snow-of-spring/427248498

https://stock.adobe.com/no/images/adjustment-gear-of-old-sowing-machine/434693853

https://stock.adobe.com/no/images/wooden-wheel-on-old-sowing-machine/401756179

https://stock.adobe.com/no/images/old-sowing-machine/442598543

https://stock.adobe.com/no/images/sowing-machine-in-the-snow-of-spring/427248245

https://stock.adobe.com/no/images/the-autumn-leaf-on-the-old-horse-wagon/459457300

https://stock.adobe.com/no/images/old-sowing-machine/401756326

https://stock.adobe.com/no/images/old-sowing-machine-by-blossoming-prunus-padus/436810075

https://stock.adobe.com/no/images/old-sowing-machine-with-seeds-for-grass/401756398

https://stock.adobe.com/no/images/sowing-machine-in-the-snow-of-spring/427248409

https://stock.adobe.com/no/images/wheel-nave-of-old-sowing-machine/434690993

https://stock.adobe.com/no/images/pipes-of-old-sowing-machine/434692214

https://stock.adobe.com/no/images/a-rusty-sowing-machine/750897134

https://stock.adobe.com/no/images/chariot-wheel-of-old-agricultural-sowing-machine-in-autumn/460610178

https://stock.adobe.com/no/images/red-clover-by-an-old-chariot-wheel/442373219

https://stock.adobe.com/no/images/in-the-summer-meadow/443134283

https://stock.adobe.com/no/images/bluebells-in-the-rain/444455867

https://stock.adobe.com/no/images/campanula-rotundifolia-bluebells/442981636

https://stock.adobe.com/no/images/flowers-in-the-grass/444775371

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured Post

Dagens demokrati kan ikke redde oss fra klimakrisen

Politikerne tror at løsningen på klimakrisen er å forsterke naturkrisen, ved å grave i filler naturen vår, for å plassere vindkraftverk på h...