Sunday, June 9, 2024

Historiske fotografier

Her er A-Forden Bjarne Holmstad kjørte sauene med til Fostadvollen, han plukket da ut setene. Sauene gikk like innenfor døra inn mot kjørbrua i Grythengen, hvor stallen var innenfor der igjen, far har lovet å tegne en skisse av låven han reiv i 1966, men det har han enda ikke gjort.

Jeg hadde rett i at det stod et hus på Fostadvollen i min barndom, da var tykk granskog mellom vollen og vegen. Mulig dette var et tidligere åsbruk, i likhet med Oksbakken?

Fotografiet er tatt på Majer gård, det året Bjarne var bestyrer der.

Men hvilket år var dette? Trodde jeg hadde skrevet det ned, men finner det ikke, så får spørre far etter at det har begynt å regne i morgen:-)

Dette var sommeren 1947, se full tekst mellom stjernetegnene nedenfor!

***

Her er A-Forden Bjarne Holmstad kjørte sauene med til Fostadvollen, han plukket da ut setene. Sauene gikk like innenfor døra inn mot kjørbrua i Grythengen, hvor stallen var innenfor der igjen, far har lovet å tegne en skisse av låven han reiv i 1966, men det har han enda ikke gjort.

"På søndag (15. mai 2022) fikk jeg enda et minne av min far, da de var her og passet jentene mens jeg gikk en tur etter Nygardseterstien, som jeg ikke har gått før. I denne anledning kom far under middagen inn på at bestefar brukte å kjøre sauene i Grythengen til Fostadvollen i sin A-Ford. Bestefar Bjarne plukket da ut setene i Forden og fylte den med sauer, hvor mange det kunne være plass til husket ikke far, men det var nok maks 10 stk."

Jeg hadde rett i at det stod et hus på Fostadvollen i min barndom, da var tykk granskog mellom vollen og vegen. Mulig dette var et tidligere åsbruk, i likhet med Oksbakken?

Fotografiet er tatt på Majer gård, det året Bjarne var bestyrer der.

Men hvilket år var dette? Trodde jeg hadde skrevet det ned, men finner det ikke, så får spørre far etter at det har begynt å regne i morgen:-)

Da har vi oppdateringer!

Bjarne Holmstad var forpakter i Nordre Gardlaus i Kolbu fra 14. april 1944 til 14. april 1947, altså tre år. Tidligere tror jeg at jeg har skrevet fire år, men det er 3 år de var på Gardlaus!

Deretter begynte Bjarne som bestyrer på Majer etter Kloppvegen, han arbeidet her som bestyrer i ett år. Fotografiet er derfor fra sommeren 1947, fotografert på tunet på Majer.

Videre spurte jeg om hvor Kai Taralrud, som started Taralrud Transport (TT), startet sin karriere. Tidligere har jeg omtalt gamle Taralrud med feil fornavn, men han het altså Kai, og han begynte sin karriere som transportør hos Harald Holmstad, da han holdt til på Kvastad, der Fossum handel holdt til til slutt.

Kai Taralrud fortalte Helmer Holmstad at han syntes Harald Holmstad var svært grei, da han fikk arbeide som transportør hos ham, ved å kjøre ut varer, selv om han ikke hadde førerkort. Og dette var da bilen til Harald, slik at han måtte ha stor tillit til Kai som sjåfør, selv uten førerkort.

Jeg husket også på å spørre om steinknuserne, som satt etter Linna i Øverskreien og knuste stein, da jeg kom på far hadde nevnt dette en gang. Her viser det seg at det var Bjarne Holmstad som hadde fortalt om disse til far, dette var i 1920- og 1930-årene, han trodde de tjente ei krone eller to om dagen, for å knuse stein.

De knuste da stein med slegge. Da dette vel var under det som kalles dyrtida, hvor det var mange konkurser og mye arbeidsledighet, kan det vel hende dette var et slags krisearbeid, for å holde liv i folk? Men dette er det sikkert noen som kan mer om?

Steinen de knuste ble da brukt som pukk på Linna, for å forsterke vegen. Denne ble da knust med håndmakt og slegge.

De skulle sett knuseverket ved Fredrikstad i dag, da ville de nok blitt imponerte!

***


"På søndag (15. mai 2022) fikk jeg enda et minne av min far, da de var her og passet jentene mens jeg gikk en tur etter Nygardseterstien, som jeg ikke har gått før. I denne anledning kom far under middagen inn på at bestefar brukte å kjøre sauene i Grythengen til Fostadvollen i sin A-Ford. Bestefar Bjarne plukket da ut setene i Forden og fylte den med sauer, hvor mange det kunne være plass til husket ikke far, men det var nok maks 10 stk. Fostadvollen skal ha vært en sætervoll litt nedenfor parkeringsplassen ved Oksbakken, noe på oversida av vegen. Kan ikke huske at det er noen voll der nå, men skal undersøke nærmere ved anledning. Fostadvollen står det ikke noe om på nettet, men tipper at Fostadsætra kan ha ligget der en gang i tiden? Legger ved et fotografi fra turen, av sauene i Øverby, som ikke ser ut til å trenge noen A-Ford for å komme seg utpå åsen;-)"

Denne gravamaskina står fremdeles ved hønseburet, se bilder av den her.

Søndagsskole-avslutning for Stange søndagsskole hjemme hos Anders Holmstad i Tunberg etter Kronborgsæterlinna på Toten. Anders og Jon Helmer Holmstad dreiv søndagsskole sammen. Fotografiet er fra siste halvdel av 1970-tallet.

Gamle bilder, eller noe vi husker, fra Øverskreien. | Dette kan muligens være fra Yngres-avslutning i Øverby, men arrester meg gjerne hvis jeg tar feil | Facebook

Arne Solhaug bekrefter at J.E. Ovren er en etterkommer av Ovren Mikkelson, trolig hans barnebarn. Synd han mistet kontakten med Evens etterslekt i Wisconsin. Om noen av dem fremdeles er metodister, eller har noen interesse for sitt norske opphav, skulle vært artig å vite?

"Er redd samtlige forlengst er døde. Den siste var en dame på 86 år som bl a spilte klarinett i orkesteret i den lokale methodistkirken. Dessverre har jeg ikke tatt vare på det jeg fant ut for 30 år siden. Ja, antagelig barnebarn. Even hadde 5 barn, mener jeg å huske. 4 dro til USA, den femte, Herman, ble igjen i Norge og ble etter hvert min oldefar." - Arne Solhaug

"Ja, det hadde jeg faktisk glemt, at Even kun hadde fem barn med Marthe, samt ett med Karen Sogstadstuen, som døde i barsel 21 år gammel. Martine står det ikke noe om, men Helene og Karens ektemenn og barn er listet opp i Toten Emigrant. For Augustinus Overnengen husker jeg ikke om han fikk barn med begge sine koner, hvor evt. kun barna med hans siste kone er nevnt? Eller første? Uansett, jeg vil anta J.E. Ovren er Evens barnebarn, hvor E'en står for Even. Herman ble da igjen her for å bygge opp Fossemøllen II, som etter hvert ble til snekkerverksted. Husker du navnet til hun som spilte klarinett? I så fall kan det være mulig å kontakte den skandinaviske metodistkirken, for å spørre om hun fremdeles har etterkommere der." - PermaLiv

Tenk det, selv om jeg visste det, har underbevisstheten surret og gått i det feilsporet at flere av Ovren Mikkelsons barn ble igjen i Norge, men så var det bare Herman, med unntak av den ene sønnen Even fikk med sin første kone.

Så da var det kun Herman som ble igjen av barna i Overnengen, som en lenke tilbake til Norge, hvor han skulle bygge Fossemøllen II. Dette legger et ekstra press på undertegnede om å ivareta historien vår, selv om kværnenga Grythengen er forspilt, og med dette hele kulturelva vår, hele Mjøslandet vårt, samt hele vår sivilisasjon.

I år har vi feiret 300-års jubileet til flomkværna vår, hvor vi snart går inn i 2024, hvor vi skal feire 150-års jubileet til Even Helmer, født i Holmstadeie Vestby. Heldigvis gjenoppdaget jeg denne glemte husmannsplassen til jubileumsåret, selvsagt uten at noen reagerer. Personlig ser jeg på dette som forunderlig, at etterkommerne av Even i Norge ikke kun er fornøyde med at vårt fedrealter er forspilt, hvor de også ønsker at hele vår historie skal glemmes, som om de ikke lenger ønsker å eksistere, annet enn som patetiske simulasjoner av "the Matrix", slik Batel Skater så treffende uttrykte det (hun har visst slettet videoene sine, utrolig synd).

Utrolig synd også at Arne Solhaug ikke har tatt vare på brevvekslingen sin med etterkommerne av Ovren Mikkelson i Cambridge, Wisconsin. Men nå vet vi i det minste at en av etterkommerne av Even spilte klarinett i den lokale metodistkirken, hvor dette kan ha vært den skandinaviske metodistkirken i Cambridge. Uansett artig at etterkommerne av Even fortsatte som metodister.

Samt at vi vet at J.E. Ovren med Ovren Boats var en etterkommer av Even, trolig hans barnebarn, hvor vi kan anta at E'en står for Even.


Even Mikkelsen Karsrud (c.1803 - d.) - Genealogy (geni.com) Fødselsdato er i denne profilen feil, det er bekreftet av Herman Nettum at Even ble født i 1798.

Da vil brødrene Johan Albert Solhaug (til venstre) og Even Helmer Hermansen Holmstad, få ønske alle en velsignet god jul, samt et riktig godt nytt år!

Det samme vil deres søstre, med Anna Hermannsdatter Grythengen (gift Sandnes) til venstre, og Tolga Hermansdatter Grythengen (gift Hagen).

Alle vokst opp i stua i Stuejordet i Grythengen, hvor Even Helmer også fikk et år i Holmstadeie Vestby, på oversida av Nygardseterbruvegen.

Håper alle til gjengjeld for disse hjertelige hilsener, vil huske 150-års jubileet til Even Helmer i 2024!

Dette er da barnebarn av Totens store sønn, Ovren Mikkelson. Han fikk også en stor flokk barnebarn i Cambridge, Wisconsin, hvor han tilbrakte sine siste 16 år.

Fotografiet er fra trappa i Solhaug.


Øverste rekke venstre: Othilie Røyse Holmstad, Hedvig Nordengen (husholderske i Grythengen), Margit Solhaug, Even Helmer Hermansen Holmstad, Johan Albert Solhaug, Inga Røyse Solhaug, Halvard Solhaug (helt til venstre), Anna Sandnes, Kjellaug Sandnes (med unge på armen, uvisst hvem), Tolga Hagen, John Solhaug (helt til høyre), Einar Hagen med sitt barnebarn Robert Hagen foran, Håkon Solhaug (midten fremste rekke) og Jan Solhaug.

Fotografiet er fra trappa i Solhaug, uvisst i hvilken anledning? Vet noen dette, samt hvilken unge Kjellaug har på armen, er det fint om de kan kontakte Helmer Holmstad i Hurdal.

Oppdatering! Hedvig Nordengen, som var husholderske i Grythengen, er født Hedvik Hagen, og er da niese av Even Helmer og søskenbarn av Bjarne Holmstad. Hun er da datter av Tolga Grythengen og Einar Hagen:Fra venstre: Kjellaug Sandnes, Bjarne Holmstad, Harald Holmstad, Hedvig Nordengen, Halvard Solhaug, John Solhaug.

Oppdatering! Dette er alle søskenbarn. Kjellaug Sandnes er datter av Anna Sandnes, og Hedvig Nordengen er født Hedvik Hagen, datter av Tolga Hagen. Både Anna og Tolga er døtre av Herman Evensen Fossemøllen og Marie Andersdatter Holmstad her i Grythengen.

I Grythengen.

Fra venstre ser vi Othilie Røyse Holmstad, husholderske Hedvig Nordengen og Even Helmer Hermansen Holmstad, på trappa i Grythengen.

Så da hadde far rett, de hadde ei Nordengen-jente som husholderske i Grythengen, og da er det også hun vi ser i fotografiet fra Nedre Nygardsætra, i lokalhistorie-wikien.

Fra første bilde ved stakitten i Grythengen til bildet i Nygardsætra, har vi et bra tidsrom, jeg vil anta omkring ti år. Slik at da må Hedvig ha vært husholderske her i en tiårs-periode.

Hvilket rom hun har hatt, er ikke godt å si, men jeg vil tro at hun fram til bestefar ble gift, har hatt tilhold i det nord-østre rommet i 1. etasje, da hit var det dør fra gangen, som nå er sydd igjen.

Her var det ovn, sa far. En litt morsom opplysning var at i fars barndom, lå hele familien på dette rommet, i kuldeperioder om vinteren. Da var nok bestefar Bjarne oppe fra tid til annen om natta, og la i ovnen.

Jeg glemte å spørre om det var vedovn på alle fire soverommene, men det vil jeg tro det var. Skal se om jeg husker å spørre om dette ved anledning.

Det var da her på trappa at man skurte klærne på vaskebrett, før man bar dem ned til "balja" bak kjørbrua for skylling, under den årlige klesvasken om våren.

"Noen minner fra den store årlige klesvasken og den magiske brønnen i Grythengen"

Vi ser her litt mer av det opprinnelige våningshuset i sveitser-dragestil og planke-tømmer, og jammen var det flott!

Men fremdeles har vi intet fotografi av våningshuset i sin helhet, til 150-års jubileet vårt i 2025. En stor tragedie!

I lengre perioder har det vært tre husholdninger i enga vår, seinere bodde jo både bakstekona Sina Vestli, Per og Astrid Kløvrud, og bestefar Bjarne med familie, her.

Tro hvor mange som har bodd i Grythengen, i de 150 årene vi har vært her? Far får forsøke å telle over, til jubileet vårt.

Ellers får alle fortsette å leite etter et helhetlig fotografi av våningshuset til herr Fossemøllen.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured Post

Dagens demokrati kan ikke redde oss fra klimakrisen

Politikerne tror at løsningen på klimakrisen er å forsterke naturkrisen, ved å grave i filler naturen vår, for å plassere vindkraftverk på h...