Friday, June 14, 2024

Even Helmer Holmstad, Johan Albert Solhaug og M.J. Dahls næringspark på Skreia

Jeg trodde Even Helmer, Johan Albert og M.J. Dahl alle holdt til i ei næringsklynge oppe på Skreia stasjon, hvor de hadde tilhold i det gamle møllebygget til Herman Evensen Fossemøllen fra her i Grythengen, men så viser det seg at de hadde opprettet en hel næringspark på andre sida av vegen for Skreia stasjon mot Kværnum!

Først tenkte jeg at snekkerverkstedet til Johan og dagligvaren til Even Helmer lå svært langt fra hverandre, men det er klart det at mellom dem har stallen vært. De trengte nok et stort lager her både av ved og høy for vinteren, for å holde varmen i disse byggene, og liv i gampen.

I området bakenfor, hvor vi nå ser flere rekkehus, har de hatt havnehage.

Om det har vært et eget bygg for M.J. Dahl og Fællesmissionens trykkeri, er ikke godt å si? Kanskje har han holdt til i samme bygg som Even Helmer, da han sikkert også har hatt bokutsalg her for oppbyggelig litteratur, samt tatt seg tid til å samtale med sine sambygdinger. Så da ville det jo vært perfekt for Dahl å ha tilhold sammen med Even Helmer!¨

Studer denne tidligere næringsparken nærmere på Google:

Google Maps

Telthuset er 11,2 m x 5,6 m. Skal skritte opp det røde huset i venstre hjørne neste gang i Skreia!

Det ble til at jeg bare tok et øyemål av tidligere Steen møbelbutikk denne morgenen, huset har samme form som telthuset, men er større. Enten har det da vært utvidet, ellers så er det bygget slik fra starten, da Johan ville ha noe mere plass.

Det mest sannsynlige er derfor at møllebygget til Herman er benyttet til stall og uthus mellom verkstedet til Johan og butikken til Even Helmer. Derfor kan vi nok anta at dette bygget ikke lenger eksisterer. Men å ende sine dager som stall for dølagampen Rauen og garasje for stassleden i Grythengen, er ingen dårlig skjebne😍

At Even Helmer startet opp dagligvaren der Mistereggen avsluttet, er det ikke tvil om, ellers ville han aldri kunne hatt midler til å investere i Nedre Nygardsætra!

Oppdatering 3!

"På Skreia var snekkerverkstedet det midtre av de tre husene på høyre side (ovenfra). Øverst ligger huset hvor Harald Holmstad drev kolonialhandel på sine gamle dager, snekkerverkstedet ble senere møbelbutikk (Steen), og det store hvite huset nedenfor bygde min farfar (Johan Albert). Det er senere bygget opp etter en brann." - Arne Solhaug

Så da er det klart, næringsparken deres gikk helt ned til det store, kvite huset, og innbefattet også dette. Så de hadde stor havnehage til hestene her! Vi får også vite at han som først eide dette huset, het Eiliv Buskum.

Oppdatering2!

Jeg kom meg ikke ned i Skreia i dag, så jeg tok meg en virtuell tur på Google Maps:


Sannsynligvis har Johan og Even Helmer kjøpt hele området mellom Badstuvegen og vegen inn til Kims, for å ha beite til hesten, mens de var på jobb. Even Helmer etablerte seg da øverst med en liten butikk der Mistereggen dagligvare var til slutt, mens Johan satte opp møllebygget til Herman der vi nå ser et rødt hus rett ovenfor Badstuvegen. Dette ser ut til å kunne være på størrelse med telthuset, kanskje noe større, så mulig det er utvidet? Om møllebygget til Herman fremdeles kan være en del av kjernen her, eller om dette er revet, er ikke godt å si?

Stallen lå vel da i midten, hvor det nå ligger to rekkehus mellom disse to byggene.

Butikken til Even Helmer utgjorde nok bare fremre del av det bygget vi ser i dag, og var nok ganske liten.

Kanskje var det også et lite bygg her for Fællesmissionens trykkeri også, hvor M.J. Dahl holdt til, slik at trykkeriet ikke var del av de to andre byggene?

Så jeg tror vi har oppklart saken nå, hvor Even Helmer, Johan Grythengen og muligens også Fællesmissionen, kjøpte denne tomta i fellesskap. Hvor da snekkerverkstedet til Johan var der det røde huset nå står, butikken til Even Helmer der Mistereggen holdt til, stallen mellom disse to byggene det de to rekkehusene nå er, samt muligens et bygg til for Fællesmissionens trykkeri. Resten av området var beite for hestene, Johan, Even Helmer og M.J. Dahl byttet nok på med å holde hest. Muligens benyttet de stassleden som nå står under telthuset, om vintrene?

Uansett, de holdt da ikke til på selve Skreia stasjon, men over vegen på Kvennomslinna.

Jeg vil tro det var denne stassleden Even Helmer, Johan Albert og M.J. Dahl benyttet til næringsparken sin ved Skreia om vintrene, hvor den da stod trygt parkert om dagen i uthuset mellom butikken til Even Helmer og snekkerverkstedet til Johan😀

Skikkelig tøft at de hadde en hel næringspark der nede, det må jeg si🙌

Oppdatering!
 
Etter å ha tenkt på saken, tror jeg Johan Solhaug flyttet ned møllebygget til Herman, og fortsatte som før der med snekkerverksted, mens Even Helmer bygget opp butikk der bygget til Mistereggen står. Denne butikken ble nok da seinere solgt til Arnesen, som er nevnt i Arne Solhaugs kommentar, og det var da fra dette salget, at Even Helmer fikk midler til å kjøpe Nedre Nygardsætra.
 
Even Helmer solgte sikkert samtidig med at Harald Holmstad gav seg på Kapp og begynte på Kvastad, han ville nok da heller være assistent for sin sønn.

Johan fortsatte da på Skreia, hvor han seinere fikk med seg Bernt Overnengen, og bygde opp nytt snekkerverksted ved Olterud sag i 1937. Det står i Digitalarkivet at Bernt var medeier i Solhaug trevare, men de beholdt selvsagt navnet, da Solhaug var innarbeidet merkevare etter mange år på Skreia. Bernt overgav da sine aksjer til Johan da han gav seg, da han ikke hadde egne barn.

Jeg tror Even Helmer hadde hatt Nedre Nygardsætra i flere år, som en investering, hvor nok da Nelly og Bjarne flyttet dit allerede i 1937. I 1940 ble det bestemt at Bjarne skulle få Nedre Nygardsætra, mens Dora skulle få Grythengen.

Så Harald Holmstad flyttet da tilbake til sin fars butikk, da han flyttet ned til Skreia igjen i 1960.

Fællesmissionens trykkeri vil jeg anta at var en del av butikken til Even Helmer, da et trykkeri går dårlig sammen med støvet i et snekkerverksted.

Even Helmer, Johan Solhaug og M.J. Dahl hadde nok også felles kantine i butikken til Even Helmer, dette ville være naturlig.

Når jeg skal ned i Skreia igjen, skal jeg vurdere om herr Fossemøllens mølle fremdeles kan være en del av grunnstammen til bygget nedenfor tidligere Mistereggen landhandleri, så følg med!

 ***
 
Store nyheter! Det kan være at vi nå har funnet igjen næringsklynga til Johan, Even Helmer og M.J. Dahl på Skreia, og at møllebygget til Herman Evensen Fossemøllen i Grythengen fremdeles står på Skreia!

"Arne Solhaug skriver: "Og overtok Arnesens butikk, naboen ovenfor huset der Solhaug snekkerverksted en gang var."

Betyr dette at det bygget fremdeles står, og at dette er bygget nedenfor Mistereggen? Far mener at møllebygget til Herman i Grythengen, som må ha vært et laftebygg, ble tatt ned og flyttet til Skreia. Står da mølla til Herman på Skreia i dag? Far og jeg tror møllebygget ble tatt ned av Johan, Even Helmer og M.J. Dahl i fellesskap, hvor de etablerte seg med hhv. snekkerverksted, nærbutikk og Fællesmissionens trykkeri i disse lokalene. Fantastisk hvis vi har funnet igjen næringsklynga deres, og hvis møllebygget til Herman Evensen Fossemøllen i Grythengen fremdeles står på Skreia! Men trenger hjelp for å få bekreftet dette!" - PermaLiv

https://www.facebook.com/groups/1722267974705966/posts/3104320473167369/?comment_id=3675557382710339

Åse Skullerud
Administrator
Top contributor
Arne Solhaug De flyttet i 1960.
Arne Solhaug
Åse Skullerud Ok. Og overtok Arnesens butikk, naboen ovenfor huset der Solhaug snekkerverksted en gang var.
https://www.facebook.com/groups/1722267974705966/posts/3104320473167369/?comment_id=3104702999795783&reply_comment_id=3104822139783869

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Featured Post

Dagens demokrati kan ikke redde oss fra klimakrisen

Politikerne tror at løsningen på klimakrisen er å forsterke naturkrisen, ved å grave i filler naturen vår, for å plassere vindkraftverk på h...