Tuesday, August 7, 2012

Cisterciensermunker som forløpere til protestantisk arbeidsmoral

Interessant artikkel i dagens Forskning.no: Munkeorden bak vestlig velstand?

Den store forskjellen ligger i at Cisterciensermunkene (engelske Wikimedia) brukte "fritiden" til å be, mens vi benytter den til å konsumere!

Maleri av Jörg Breu the Elder (ca. 1475–1537) 

Videre skapte de stor skjønnhet, mens vår sivilisasjon ikke er i stand til annet enn å produsere ekstrem heslighet!

Tintern Abbey i Wales. Maleri av J. M. W. Turner (23 April 1775 – 19 December 1851) 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...