Skip to main content

Hvor stor andel av fotosyntesen kan menneskeheten rettmessig gjøre krav på?

Etter et innlegg nylig av Terje Bongard hos Kulturverk, begynte jeg å reflektere over hvor stor andel av fotosyntesen vi mennesker rettmessig kan utnytte til å dekke egne behov.

Sitat fra artikkelen:
Menneskets forbruk av den totale fotosyntesen på jorda er beregnet til mellom 30 og 50 % [1]. Det fører til at de fleste arter utenom mais, hvete, ris og en håndfull andre lever på lånt tid. Det ser ut til at forbruket av global planteproduksjon vil nå 100 % på 40 år. Det er imidlertid umulig. Da er det ikke noe mat igjen til andre arter enn oss, og vi vil dø ut fordi omsetningen i naturen vil bryte sammen. - Terje Bongard
Jeg vil anbefale å lese hele innlegget av Terje Bongard hos Kulturverk:

- På parti med den nære framtida?

Det har vært mye fokusert på hvor stor andel av ressursgrunnlaget den rikeste tiendeparten av verdens befolkning disponerer, og hvor urettferdig denne fordelingen er. Noe jeg sjelden ser diskutert er hvor stor andel av fotosyntesen menneskeheten disponerer på bekostning av andre arter.

I dag har vi belagt beslag på nærmere halvparten av fotosyntesen, dette kan umulig være rett i forhold til våre medskapninger på jorden. At vi rundt år 2050 med dagens vekstrater, økonomisk så vel som befolkningsutvikling, vil forbruke 100 prosent av all fotosyntese på jorden, er intet mindre enn skremmende utsikter.

En verden hvor kun de arter som har et direkte nytteforhold til menneskene, som ris, poteter, kuer og griser, vil ha en fremtid. Dette må være toppen av egoisme! Var det dette Gud mente når han gav oss jorden?

Jeg mener det er på tide vi begynner å diskutere hvor stor andel av fotosyntesen som rettmessig tilhører menneskene. Selv mener jeg at vi er forpliktet til å redusere vår økonomi og vårt antall til å samsvare med cirka 10 prosent av fotosyntesen.

Illustrasjon: Arne Hendriks / Wikimedia Commons

Comments

Popular posts from this blog

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…

Slippers in the Sand

From a beach on Bantayan, Philippines.

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…