Thursday, November 15, 2012

Hvor stor andel av fotosyntesen kan menneskeheten rettmessig gjøre krav på?

Etter et innlegg nylig av Terje Bongard hos Kulturverk, begynte jeg å reflektere over hvor stor andel av fotosyntesen vi mennesker rettmessig kan utnytte til å dekke egne behov.

Sitat fra artikkelen:
Menneskets forbruk av den totale fotosyntesen på jorda er beregnet til mellom 30 og 50 % [1]. Det fører til at de fleste arter utenom mais, hvete, ris og en håndfull andre lever på lånt tid. Det ser ut til at forbruket av global planteproduksjon vil nå 100 % på 40 år. Det er imidlertid umulig. Da er det ikke noe mat igjen til andre arter enn oss, og vi vil dø ut fordi omsetningen i naturen vil bryte sammen. - Terje Bongard
Jeg vil anbefale å lese hele innlegget av Terje Bongard hos Kulturverk:

- På parti med den nære framtida?

Det har vært mye fokusert på hvor stor andel av ressursgrunnlaget den rikeste tiendeparten av verdens befolkning disponerer, og hvor urettferdig denne fordelingen er. Noe jeg sjelden ser diskutert er hvor stor andel av fotosyntesen menneskeheten disponerer på bekostning av andre arter.

I dag har vi belagt beslag på nærmere halvparten av fotosyntesen, dette kan umulig være rett i forhold til våre medskapninger på jorden. At vi rundt år 2050 med dagens vekstrater, økonomisk så vel som befolkningsutvikling, vil forbruke 100 prosent av all fotosyntese på jorden, er intet mindre enn skremmende utsikter.

En verden hvor kun de arter som har et direkte nytteforhold til menneskene, som ris, poteter, kuer og griser, vil ha en fremtid. Dette må være toppen av egoisme! Var det dette Gud mente når han gav oss jorden?

Jeg mener det er på tide vi begynner å diskutere hvor stor andel av fotosyntesen som rettmessig tilhører menneskene. Selv mener jeg at vi er forpliktet til å redusere vår økonomi og vårt antall til å samsvare med cirka 10 prosent av fotosyntesen.

Illustrasjon: Arne Hendriks / Wikimedia Commons

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...