Skip to main content

My Comment at P2P-Foundation about Self-Understanding

Personally I believe that our self-understanding will go astray without awareness of God.
The builders of Florence, especially those building from about the year 1000 A.D. to 1500 A.D., lived and worked with an unshakable belief in God. As one looks at the works that came from their hands, God is everywhere: in the paintings now hanging in the Uffizi, in the Baptistery, in San Miniato, in the life and death of Beato Angelico living in his cell in the monastery of San Marco. For them, every stone was a gift to that unshakable belief in God they shared. It is the belief, the unshakable nature of the belief, its authenticity, and above all its solidity, which made it work effectively for them. We, in our time, need an authentic belief, a certainty, connected with the ultimate reaches of space and time — which does the same for us. – Christopher Alexander, The Luminous Ground, page 42
The self-understanding of modern man has made itself manifest in modern architecture. All that it say is: Look at me, look at me!

The Middle Ages was the peak of European history and culture. Because of their self-understanding as part of something much larger than themselves. In our individualistic ego-culture we have lost this perspective entirely. Indeed, we are the ones that live in the dark ages!

Self-understanding through peer to peer and the commons

Comments

 1. Interessante tanker og nettsider. - Selv om det minner meg litt om 1970-tallet og Gateavisa/Stein Jahrving-tida. :-)

  Siden du tar opp Guds-tanken; jeg antar du ikke tenker så mye på en himmel etterpå, men å samarbeide med "skaperen" om en "himmel" her.

  - Har du vært borti Bertram D. B.?
  http://www.samfunnsliv.no/

  Med «Kunsten å lese bibelen» som en god innfallsport:
  http://www.samfunnsliv.no/kunst-01.htm

  ReplyDelete
 2. Hei!

  Hyggelig når det kommer inn en kommentar en sjelden gang. Ellers leste jeg bibelen mye før, men har gått over til å lese Christopher Alexander, for så å skrive essay med utgangspunkt i hans tanker. Denne bloggen er mer som et lager for flyktige ideer, sitater og annet stoff jeg kommer over. Samt at jeg arbeider ut artiklene mine her før jeg sender dem til andre blogger.

  Christopher Alexander er definitivt mest opptatt av å skape "himmelrik" på jorden!

  Nei, jeg har ikke vært borti hverken Bertram D.B eller samfunnsliv. Takk for tips!

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.