Friday, November 23, 2012

Svada fra Sørbø

Min kommentartråd på Aftenposten angående Tommy Sørbøs artikkel: Pent, stygt eller sant? Hvis du misliker Lambda har det ikke noe med bygget å gjøre, men deg selv.


  • 19682010
   Hva som er vakkert er heldigvis ikke subjektivt, slik artikkelforfatteren gir inntrykk av. Skjønnhet er objektivt, og kan i større og større grad defineres av kriterier utenfor oss selv. Dette kalles biofilisk design.
   Den viktigste størrelsen internasjonalt innen tematikken biofilisk design, er Christopher Alexander. Jeg har skrevet en introduksjon hos det amerikanske nettstedet Resilience.org for en forelesning Alexander holdt på Berkeley i 2011, denne, med video fra forelesningen, kan lastes ned her: http://www.resilience.org/stor...
   At Lambda er en stygg bygning er dessverre en objektiv sannhet.
  • alexander377
   Lambda er som den kunsten bygget skal huse; spennende og utfordrende, men ikke nødvenigvis pen eller vakker.
   Lambda passer perfekt til Munch...
   Begge vil utfordre og provosere, begge skaper trang til å forsere, begge vil tenne både de som liker og de som ikke liker...
   Munch vil forholde seg til Lambda som hånd i hanske.
  • 19682010
   Dette ville vært helt greit hvis Lambda var et bilde man kunne henge på en vegg i et kunstgalleri. Men som en dominerende del av bybildet er det ikke arkitekturens oppgave å provosere, men å skape helhet. Ekte helhet bare er, lik naturen selv, man merker den knapt, inntil den blir ødelagt.
  • HerbAlpert
   Å påstå at skjønnhet er 100% objektivt er like håpløst som å påstå at skjønnhet er 100% subjektivt.
   Det er mange faktorer som spiller inn. Ikke minst vil jeg påstå at kulturell påvirkning former mennesker oppfatning av estetikk.
   Det som enhver person/arkitekt "føler i sitt indre", slik Christopher Alexander sier, er ikke bare personens "naturlige jeg" men også et verdisett som er bygd opp gjennom oppvekst, utdannelse og annen ytre påvirkning.
  • 19682010
   Det har du fullstendig rett i, og i dag er den dominerende påvirkningskraften gjennom utdanning og media preget av modernismens tyranny.
   - The Tyranny of Artistic Modernism:http://www.newenglishreview.or...
  • bjorncap
   Kan du begrunne denne objektive sannheten. Foreløpig står den som en løs påstand. Det du henviser til er objektiv skjønnhet utifra noe virkelig. Lambda er langt fra virkeliggjort. Her er et stykke igjen.
  • 19682010
   Da du svarte for en time siden, dvs. samtidig som jeg postet min kommentar, kan du umulig ha sett forelesningen til Alexander. Se denne, les evt. boka og vurder deretter hvor løse "påstandene" Christoffer Alexander framlegger er.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...