Skip to main content

Svada fra Sørbø

Min kommentartråd på Aftenposten angående Tommy Sørbøs artikkel: Pent, stygt eller sant? Hvis du misliker Lambda har det ikke noe med bygget å gjøre, men deg selv.


  • 19682010
   Hva som er vakkert er heldigvis ikke subjektivt, slik artikkelforfatteren gir inntrykk av. Skjønnhet er objektivt, og kan i større og større grad defineres av kriterier utenfor oss selv. Dette kalles biofilisk design.
   Den viktigste størrelsen internasjonalt innen tematikken biofilisk design, er Christopher Alexander. Jeg har skrevet en introduksjon hos det amerikanske nettstedet Resilience.org for en forelesning Alexander holdt på Berkeley i 2011, denne, med video fra forelesningen, kan lastes ned her: http://www.resilience.org/stor...
   At Lambda er en stygg bygning er dessverre en objektiv sannhet.
  • alexander377
   Lambda er som den kunsten bygget skal huse; spennende og utfordrende, men ikke nødvenigvis pen eller vakker.
   Lambda passer perfekt til Munch...
   Begge vil utfordre og provosere, begge skaper trang til å forsere, begge vil tenne både de som liker og de som ikke liker...
   Munch vil forholde seg til Lambda som hånd i hanske.
  • 19682010
   Dette ville vært helt greit hvis Lambda var et bilde man kunne henge på en vegg i et kunstgalleri. Men som en dominerende del av bybildet er det ikke arkitekturens oppgave å provosere, men å skape helhet. Ekte helhet bare er, lik naturen selv, man merker den knapt, inntil den blir ødelagt.
  • HerbAlpert
   Å påstå at skjønnhet er 100% objektivt er like håpløst som å påstå at skjønnhet er 100% subjektivt.
   Det er mange faktorer som spiller inn. Ikke minst vil jeg påstå at kulturell påvirkning former mennesker oppfatning av estetikk.
   Det som enhver person/arkitekt "føler i sitt indre", slik Christopher Alexander sier, er ikke bare personens "naturlige jeg" men også et verdisett som er bygd opp gjennom oppvekst, utdannelse og annen ytre påvirkning.
  • 19682010
   Det har du fullstendig rett i, og i dag er den dominerende påvirkningskraften gjennom utdanning og media preget av modernismens tyranny.
   - The Tyranny of Artistic Modernism:http://www.newenglishreview.or...
  • bjorncap
   Kan du begrunne denne objektive sannheten. Foreløpig står den som en løs påstand. Det du henviser til er objektiv skjønnhet utifra noe virkelig. Lambda er langt fra virkeliggjort. Her er et stykke igjen.
  • 19682010
   Da du svarte for en time siden, dvs. samtidig som jeg postet min kommentar, kan du umulig ha sett forelesningen til Alexander. Se denne, les evt. boka og vurder deretter hvor løse "påstandene" Christoffer Alexander framlegger er.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?