Skip to main content

Families Made Us Human!

The evolution of human culture can be explained, not by the size of our brains, but by the quality of our relationships.

Very interesting article relevant for the new InGroup-Democracy (IGD). Read the whole article here.

A few extracts:
The point of all this is that the evolution of the family played a huge role in creating a stable, secure environment for the birth of hominin information culture. These longer, safer childhoods must have also contributed to the growth of inner-subjective head space — no doubt leading to greater representational sophistication and eventually language. And the striking feature of this new social learning is that it becomes so flexible and open-ended. SEEKING, plus an information-rich safe environment, produces curiosity about all sorts of things, and both the curiosity and the products of skill can co-evolve via natural and cultural selection. Information-rich, safe environments are highly congenial for cognitive expansion. Thus we find that, by looking into the development of emotional modernity, we begin to understand the rise of human intelligence too.

In chimpanzees, this CARE system is very limited in scope. Mothers and babies bond strongly for approximately seven years, but that’s as far as the sense of family extends. As the biologist Sarah Blaffer Hrdy points out: ‘In roughly half the 300-odd species of living primates, including all four great apes and many of the best-known species of Old World monkeys, such as rhesus macaques and savannah baboons, mothers alone care for their infants.’ In her book Mothers and Others (2009), Hrdy argues that human co-operation was facilitated by unique shifts in child rearing. Unlike chimps, Homo erectus children were raised and provisioned by additional caregivers besides just mom. Grandmothers, aunts, uncles, siblings and fathers (collectively called alloparents) all contributed to child rearing, constituting an expanded circle of empathetic filial feelings.

Human offspring need extra work — a whole team of caregivers — because they’re so helpless for so long. The unique human childhood is the result of a remarkable chain of events. Our Australopithicine ancestors had short childhoods and short lifespans. They also had wide hips, which meant their fetal brains probably developed more in the womb, like chimps, and their behaviour was more genetically hard-wired. By the time of our bipedal ancestor Homo ergaster, the human pelvis could no longer accommodate a well-developed infant’s skull. From this point onward, human infants have been born at a very early stage of brain development relative to other primates. The result is a much larger window of infant dependency that requires staggering amounts of parental and alloparental care. - Stephen T Asma

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166