Monday, November 4, 2013

Lambda, et angstskrik

Maleri av Rolf Groven, stilt vederlagsfritt til rådighet for Lambdamotstandere

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...