Skip to main content

Kjernen i miljøkatastrofen

Sjelden jeg får 13 likes og ingen dislikes. Kommentaren er litt satt på spissen, men essensen er klar.

Les artikkelen her.
Unge kvinner på +/- 21 år er en ekstremt ettertraktet knapphetsvare blant klodens 3,5 milliarder menn. Vi rører her ved kjernen i miljøkatastrofen, det faktum at kvinner foretrekker RESSURSSTERKE og RESSURSRIKE menn. Ja, kvinner søker også snille menn, men uten ressurser kommer dette langt ned på lista, det ses heller på som en evt. bonus.

Vi har her milliarder av menn ivrig opptatt med å utpine klodens ressurser for slik å tiltrekke seg unge kvinner, i naturen symbolisert i atlaskgartnerfuglen (Se "Det biologiske mennesket" av Terje Bongard).

Hvem som egentlig har mest skyld i at vi er i ferd med å kverke oss selv, kvinner som ønsker menn med gods og gull, eller menn som sanker alt dette godset og gullet for å tiltrekke seg kvinner, er ikke godt å si.

Uansett, faktum er at uten kvinner i verden ville vi menn satt oss rett ned rundt bålet og fordrevet dagene med å fortelle historier, og vært strålende fornøyd med et lite krypinn under ei gammel gran eller lignende.
PS! Det viser seg nok at uten kvinner ville menn skutt hverandre ned til siste mann. Uten kvinner ingen sivilisasjon!

- Menn er dyr - kvinner også

Kjernen i miljøkatastrofen! Foto: Ferdinand Reus

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?