Thursday, November 28, 2013

Kjernen i miljøkatastrofen

Sjelden jeg får 13 likes og ingen dislikes. Kommentaren er litt satt på spissen, men essensen er klar. Les artikkelen her.
Unge kvinner på +/- 21 år er en ekstremt ettertraktet knapphetsvare blant klodens 3,5 milliarder menn. Vi rører her ved kjernen i miljøkatastrofen, det faktum at kvinner foretrekker RESSURSSTERKE og RESSURSRIKE menn. Ja, kvinner søker også snille menn, men uten ressurser kommer dette langt ned på lista, det ses heller på som en evt. bonus.

Vi har her milliarder av menn ivrig opptatt med å utpine klodens ressurser for slik å tiltrekke seg unge kvinner, i naturen symbolisert i atlaskgartnerfuglen (Se "Det biologiske mennesket" av Terje Bongard).

Hvem som egentlig har mest skyld i at vi er i ferd med å kverke oss selv, kvinner som ønsker menn med gods og gull, eller menn som sanker alt dette godset og gullet for å tiltrekke seg kvinner, er ikke godt å si.

Uansett, faktum er at uten kvinner i verden ville vi menn satt oss rett ned rundt bålet og fordrevet dagene med å fortelle historier, og vært strålende fornøyd med et lite krypinn under ei gammel gran eller lignende.
Kjernen i miljøkatastrofen! Foto: Ferdinand Reus

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...