Skip to main content

Nørdre Geitberget

(The images are from a trip to the Nørdre Geitberget mountain, situated between Rondane National Park and the Frydalen Valley.)

Under den trollske eventyrturen om Jøråfossen fikk vi lyst til å avlegge et besøk til Nørdre Geitberget, som ble den andre toppturen vår og den siste turen under oppholdet i Kvamsfjellet. Det ble en verdig avslutning på en rikholdig ferie. Vi besteg toppen lørdag 11. juli 2015.

Nørdre Geitberget ligger stødig i landskapet

Seterhus ved Kvamsnysetrin, hvor vi parkerte

Godt med sommerferie her i vakre Frydalen

Rundt toppen var det godt med heilo, fjellvandrerens følgesvenn

Opprinnelig hadde jeg også tenkt å ta med Søre Geitberget, men det ville blitt for mye for en barnefamilie på en dag

Godt og mykt

Endelig på toppen

Selv om det var en varm dag blåste det ganske mye på selve toppen, og det var godt å finne ly bak denne varden

Utsikta over Frydalen var fantastisk! Jeg tror Nørdre Geitberget tilbyr det beste utsynet for Frydalen, som takk og lov er bevart som landskapsvernsområde. Hvis ikke ville denne usedvanlig vakre dalen naturligvis blitt fylt opp av en mengde kvalmende hyttepalass, i svarteste holmenkollsånd.

Så startet nedturen, Furusjøen i bakgrunnen

Vi legger Nørdre Geitberget bak oss

Fin flyt nedover bratthenget

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?