Wednesday, July 22, 2015

Vikingmiljøet i Skandinavia

NRK har en stor artikkel og radioreportasje om vikingmiljøet i Norge og Scandinavia, kalt Vikinglengsel:

http://p3.no/dokumentar/vikinglengsel/

Det er en meget lang artikkel, jeg beit meg allikevel merke i følgende lille utsagn:
Så har du det med autentisk følelsesliv. Det skjer noe med meg når jeg omgir meg med ting som gir meg assosiasjoner til «gamle dager». Når jeg lever som viking har jeg ikke en eneste plastbit rundt meg, og det appellerer til meg og mitt følelsesliv, og får meg til å føle meg hjemme og mer autentisk.
Det autentiske og biofile, identitet til naturen og kulturen. Nettopp hva vår kultur mangler!

Viking-langhuset i de svenske skoger, et godt eksempel på "Sheltering Roof"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...