Skip to main content

Tur til Glitterdalen

(The images are from the Glitterdalen Valley, bordering to the Rondane National Park.)

Den tredje turen vår i Kvamsfjellet gikk til Glitterdalen, som danner grensa til Rondane nasjonalpark. Elva Glitra renner gjennom dalen og ut i Furusjøen. Turen fant sted tirsdag 9. juli 2015. Det ble en lang tur, nok litt i meste laget for barnefamilier, særlig hvis man har med spedbarn. Det var også en vindfull dag, så jeg måtte tilbake for å hente mer klær, slik at vi ble forsinket med ca en time. Allikevel, det var verdt det!

Opp mot Glitterdalen

Den første rasten fant sted ved Luseby nede ved Furusjøen, hvor man fikk seterfølelsen

Båthus nede ved Furusjøen

Flott smijernsbeslag på portene til båthusene

Elva Glitra med klart vann fra Rondane

Den første delen av Glitterdalen hadde et åpent skogsbilde, med furu, bjørk og gran

Kraftige overarmer her. Har nok ligget mye i treining med nordavinden denne ruggen.

Etter hvert skiftet landskapet til fjellbjørkeskog

Ranglartjønna var målet for turen, og det nærmeste vi kom tannrekka i Rondane


På nedturen insisterte jeg på å gjøre runden etter bekken, et valg som medførte et ekstra sokkeskift for storesøster

Den siste myra ned igjen mot Furusjøen var bedre tilrettelagt

Endelig gjøres unna de siste metrene langsetter Furusjøen, slitne til beins. Stien opp til Flakkshøa i bakgrunnen virker fristende, men denne får vente til et annet besøk i Kvamsfjellet.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?