Tuesday, March 22, 2016

Arkitektenes sanne selv

Erling Okkenhaug: "Arkitektprofessor Knut Knutsen skrev en gang til arkitektstudentene. Han kalte det nattetanker":
Størstedelen av arkitektene er asosiale, forfengelige monumentskapere ( over seg selv ). Er hensynsløse ( er seg selv nok ), er lands og miljøødeleggende individer. Har ingen samvittighet når det gjelder å ødelegge medmennesket og materielle verdier. Arkitekten prøver å forme mennesket i sitt bilde, søker å gjøre omgivelsene sterile og døde. Ødelegger individets naturlige gleder, søker å skape det passive mennesket. Arkitektene er modister, ufrie og etterapere. Arkitektene forflater alt levende med sin måte å ordne alt for andre, slik at mennesket er en brikke i deres spill. Arkitektene vil ha diktatur for å kunne fortsette å ødelegge verden. Studenter. Arkitekten skal være menneskets tjener. Studer mennesket, studer selv. Finn ut hvor og hvordan mennesket er lykkeligst. Fortsett ikke med å være modister, utslett deg selv, vær ydmyk. Form hver oppgave så uvesentlig som mulig. Form hver oppgave slik at mennesket kan utfolde seg og leve i sitt miljø. Form hver oppgave i harmoni med seg selv og sine omgivelser. Form hver oppgave slik at det som skapes lever.
Fra Hurdal Urbane Landsby. Avantgardisk egoisme!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...