Tuesday, March 15, 2016

Småting kan være så mangt

Kommentar her.
Mobbing er en herostratisk taperstrategi som trives i utgruppesettinger, dette gjelder også for barn. Hadde vi hatt et inngruppe-samfunn ville mobbing blitt et marginalt fenomen. Les Terje Bongards bok "Det biologiske mennesket", hvor man finner svaret på de fleste samfunnsproblemer.

Småting kan være så mangt. Ei varmepumpe som står og surrer mot soveromsvinduet kan oppleves som "småting" av lavsensitive, men oppfattes mange ganger sterkere av høysensitive. Vanligvis blir den høysensitive gjort til synderen og den "vanskelige" personen, og defineres tom. som en mobber fordi man har en høysensitiv biologi. Samfunnet som helhet mobber høysensitive personer.

Inngruppa er som sagt svaret. Bodde vi alle i velfungerende lommenabolag basert på chapinske designprinsipper, ville ikke barn lært mobbing: http://www.kulturverk.com/2015/10/27/design-nokler-for-lommenabolaget/

Mange har Ayn Rand som ideologisk forbilde: http://www.galago.se/blogg/ayn-rand
Lavsensitive mener de blir mobbet hvis de må vise hensyn!
Relatert:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...