Skip to main content

Viking Women: Interview with Janne Eikeblad

I was allowed by Bjørn Andreas Bull-Hansen to publish the first half part of this extraordinary interview with who is in my eyes the most important female thinker of Norway. I was lucky to meet Janne Eikeblad at the Scandinavian Permaculture Festival back in 2013. Read Eikeblad's own introduction to the interview at her blog here.

From Janne Eikeblad's homeplace

Viking Women: Interview with Janne Eikeblad

BY BJØRN ANDREAS BULL-HANSEN ON MARCH 2, 2016

I recently had a chat with Janne Eikeblad, an ecovillage designer, permaculturist, tree hugger and social media influencer with 60.000 followers. I was interested in learning more about the recent trend among mainly young people in Scandinavia: Spending time out in the wild without a focus on hunting or fishing. Traditionally, the Scandinavian hunting culture has been dominating – too dominating – and just going out in the forest to be close to nature has been looked upon as very strange. I am glad to say that this is now changing, and more and more people are starting to understand that nature has a value that can not, and should not, be measured in pounds of potential elk meat and truck loads of timber.

So Janne, to me it seems like there is a greater accept amoung younger people for just spending time out in the wild – not to hunt or harvest, just to be there. Do you agree?

– I have also been pondering this. I assume that as people to a greater extent moved into the cities and developed a more detached relationship to nature, and making a living no longer was based on the surrounding natural resources, people felt an urge for recreational time in nature. Adventures in the wild got increasingly popular, especially for the city dwellers. My parents and grandparents have a passion for the great outdoors and hiking, so I’m far from the first generation being in nature just for the purpose of enjoyment. But what might be different, is the wish to simply be in nature, sensing and experiencing it… without being motivated by exercise, destination or walking the dog.

When I was younger I felt I was one out of few people who actually just wanted to be consciously present with the forest. All the people I met out there were hastily going from one destination to the next, or talked loudly to their mates, they rarely took a look around and often just stared down at the path, or listened to music while running and looked straight ahead of them. Nothing wrong with that, but I experienced a deep joy just by just being in the forest, like a child. To actually appreciate the moment and being mindful of all that is happening. I could stand just off the trail, quite clearly visible, but people never seemed to notice me, and I remember finding it kind of sad that people didn’t look more around at the surroundings.

Though I must say it is also important to integrate the knowledge about nature and how it’s useful to us, because combining knowledge with awareness truly takes the nature experience to a next level, to more actively engage with the world around us.

The society we live in feels increasingly more stressful, energy draining and grey. Many young people feel rootless and mentally exhausted. Many struggle and feel life to be meaningless. When I in my early teens began in a greater extent to spend time in nature, it also had something to do with a challenging situation with regards to education, family-life, and difficult thoughts. Individual problems seems smaller out in the woods, you get a perspective on things and the capacity for problem solving increases.

As more and more of wild nature gets built down or destroyed, the generations of young people might not take nature for granted like the older ones, and as you know, it’s easier to appreciate something that may not always be there. I sincerely hope, and also believe, that spending time out in nature will mean increasingly more for both youth and all other people. Read on...

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…

En slags trist global ideologi

Jens Erneholt er trött på den totala dominansen av modernismen. Den raka, avskalade och sterila designen gör honom både trött och irriterad. Han menar att den design, som förfinats fram till 1920-talet, försvunnit helt till förmån för ”arkitektur som prioriterar funktion före estetik”.

- Han har tröttnat på den "trista" modernismen

– Folk börjar tröttna på det, säger Jens Erneholt och fortsätter:
– Det finns undersökningar som pekar på att 80 procent av befolkningen föredrar annan design än modernism. Det finns även forskning som pekar på att den lådformade design vi ser idag triggar samma del av hjärnan som triggar rädsla. Det som byggs idag är så homogent och väldigt odemokratiskt.

Han berättar att tendenserna sett likadana ut sedan början av 1930-talet. Numera ska allt vara rakt, fyrkantigt och avskalat. Borta är de vackra fasaderna som lockar in människor i byggnader och istället ersatta av vad som kan liknas vid ”Excel-design”. Det finns dock undantag – vissa har gjort f…