Wednesday, March 2, 2016

Ayn Rand - Terje Bongards motpol

Gjennom kapitalismen råder de onde utgruppekreftene i handikapprinsippet over verden, eller "the dark side of the force". For å dra denne Star Wars - metaforen ytterligere, nærmere Dart Vader enn Ayn Rand er det neppe mulig å komme.

På motsatt lei har vi Terje Bongard som Luke Skywalker, den ensomme jediridderen som kjemper det godes kamp, som sloss for den gode kraften i handikapprinsippet, inngruppekraften! Denne kraften, som har sitt utspring i Negevørkenen, gjennom forskningen til Amotz Zahavi på araberskriketrosten, er menneskeheten nødt til å utnytte hvis vi skal ha noe som helst håp om å unngå å falle ned i et evig sort hull.

Det er verdt å merke seg at Ayn Rand ikke har noen som helst støtte i atferdsøkologien og evolusjonsforskningen. Hennes teorier og bøker ble også utformet før handikapprinsippet, Darwins "missing link", så dagens lys.

I den følgende svenske seriestripa avsløres Ayn Rand i all sin hulhet. Men hennes tanker forgifter fremdeles sinnet til millioner av mennesker, og hennes bok regnes av folk i USA som den viktigste etter bibelen.
Idag har vi äran att få lägga ut Liv Strömquists fenomenala serie om Ayn Rand som publicerades ursprungligen i Galago 107.
- AYN RAND SOM SERIESTRIPE

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...