Saturday, August 6, 2016

Pris Herren - samlet av M.J. Dahl - 1921

Fant igjen dette eksemplaret av "Pris Herren" på stabburet etter min oldefar i går (13. mai 2016). Man kan regne med at han sang fra dette eksemplaret selv. Sangene er samlet av emissær M.J. Dahl lenger oppe i grenda.

Last ned større oppløsning her.


Last ned større oppløsning her.

Last ned større oppløsning her.

Stabburet hvor eksemplaret av "Pris Herren" ble funnet.

En mulighet kan være å ta med dette vakre stabburet til den nye miljøgata i Hurdal Urbane Landsby, for å omgjøre det til Fellesmisjonsmuseet. Fellesmisjonen stod aller sterkest i Hurdal. Totningene viser heller ingen interesse for å ta vare på denne delen av vår kulturarv.

Til venstre er det et rom som kunne tjene som Fellesmisjonskafeèn. Her kunne det serveres de ekte totenkringlene etter min bestemor, som det nå kun er 2-3 personer som kjenner oppskrifta til. Disse var fast inventar til kaffepausene på Fellesmisjonens bedehus i Hurdal, på Toten og Hadeland.

På fine sommerdager kan det framføres fra "Pris Herren" foran museet.

Les også:


Dessverre rakk jeg ikke å filme Fellesmisjonsmusikken før den døde ut. Men her er et opptak fra Kirkekretsen musikklag i Hurdal, som har medlemmer som tidligere spilte og sang for Fellesmisjonen.

Siden opptaket har noen av disse vandret hjem til Herren, og synger nå kanskje sammen med emissær Dahl.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...