Skip to main content

Pris Herren - samlet av M.J. Dahl - 1921

Fant igjen dette eksemplaret av "Pris Herren" på stabburet etter min oldefar i går (13. mai 2016). Man kan regne med at han sang fra dette eksemplaret selv. Sangene er samlet av emissær M.J. Dahl lenger oppe i grenda.

Last ned større oppløsning her.


Last ned større oppløsning her.

Last ned større oppløsning her.

Stabburet hvor eksemplaret av "Pris Herren" ble funnet.

En mulighet kan være å ta med dette vakre stabburet til den nye miljøgata i Hurdal Urbane Landsby, for å omgjøre det til Fellesmisjonsmuseet. Fellesmisjonen stod aller sterkest i Hurdal. Totningene viser heller ingen interesse for å ta vare på denne delen av vår kulturarv.

Til venstre er det et rom som kunne tjene som Fellesmisjonskafeèn. Her kunne det serveres de ekte totenkringlene etter min bestemor, som det nå kun er 2-3 personer som kjenner oppskrifta til. Disse var fast inventar til kaffepausene på Fellesmisjonens bedehus i Hurdal, på Toten og Hadeland.

På fine sommerdager kan det framføres fra "Pris Herren" foran museet.

Les også:


Dessverre rakk jeg ikke å filme Fellesmisjonsmusikken før den døde ut. Men her er et opptak fra Kirkekretsen musikklag i Hurdal, som har medlemmer som tidligere spilte og sang for Fellesmisjonen.

Siden opptaket har noen av disse vandret hjem til Herren, og synger nå kanskje sammen med emissær Dahl.

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…