Skip to main content

Vi har en sivilisasjon bygget på pengelønnsomhet som første prinsipp

“Vi må springe fortare og fortare for å stå i ro.” 
Bra du påpeker dette. En ny sivilisasjonsplattform må ta innover seg at vi må ta mange skritt tilbake. Jeg vil anbefale seinmiddelalderens kjøpstader som et godt utgangspunkt
Og vi må bli færre. Var nettopp i Tokyo, og der så det ut til at konstruksjons- og vedlikeholdsbransjen stort sett bestod av aldrende, grå menn. Kanskje havner de opp her de som ikke lenger klarer å henge med på karusellen? De eldre må bli en del av samfunnshjulet så lenge og så mye de orker, skal vi klare en befolkningsreduksjon. I tillegg viser nyere atferdsforskning at emosjonell intelligens øker kraftig etter fylte 60 år, så her har samfunnet mye å hente på mange områder! 
I dag er pengelønnsomhet mål og rettesnor for våre valg. Vi har en sivilisasjon bygget på pengelønnsomhet som første prinsipp. Hvorfor har vi det? 
Takk til Steigan som tør å pirke borti, ja jeg vil si torpedere det hellige prinsippet om pengelønnsomhet! 
Å utrede og å “prøvekjøre” en ny form for sivilisasjon som ikke bygger på pengelønnsomhet, men samarbeidskreftene vi finner i inngruppa gjennom de sosiale aspektene av handikapprinsippet, er anslått å koste i overkant av 50 millioner kroner. 
De sosiale atferdsmønstrene vi finner i handikapprinsippet har kraft i seg til å erstatte penger som limet i samfunnet. Penger som samfunnslim er kun nødvendig i et utgruppesamfunn. Kapitalismen er rotfestet i atlaskgartnerfuglenes utgruppestrategier. Men vi mennesker er i den heldige situasjon at vi som art har evnen til å utnytte begge ytterpunktene i handikapprinsippet for samfunnsbygging. Dette er vårt håp som art! 
En forutsetning er at alt blir likt for alle på en gang, i alle fall på nasjonsnivå. 
Bonusen er et absolutt demokrati hvor enhver stemme teller like mye, samt at vi blir kvitt byråkratenes og teknokratenes makt. Fordi de forsvinner inn i og oppløses i allmenningheten! 
Ja, ja, jeg er bare en avdanket industriarbeider og bondetamp fra utkantene av Toten. Kulturetablissementet avskyr slike som meg. Allikevel tror jeg Terje Bongard ville gitt meg circa 4+ på denne lille teksten. Men slike tullinger som meg og Bongard vil ikke samfunnsviterne vite av. Vi får tro de dør ut i tide, men det begynner å bli knapt om tid nå. 
Død over det predatoriske markeds/stats-duopolet! Lenge leve allmenningene!
Pengelønnsomhetens sivilisasjon domineres av
finanskapitalens arkitektur.

Comments

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Når de som skulle ha støttet har sviktet, er det godt å vite at ikke Wikimedia-fellesskapet har det. Rørende er det hvordan de oppretter mappesystemer over bildene mine fra Holmstadenga og Grythengen og andre steder, og ellers legger dem i alle relevante mapper. Dette er mye jobb, og man føler stor takknemlighet over å bli tatt slik på alvor av mennesker man ikke kjenner.
Virkelig inspirerende er det, og dette oppmuntrer til å ta mange flere bilder fra grenda mi. Den dagen Holmstadengen har falt ned og blitt til jord, og Grythengen er solgt til fremmede fordi jeg ikke orket mer av all motstand og fiendskap, tipper jeg noen omsider vil vite å verdsette min innsats.

Riktig fint ville det vært hvis man også fikk inn noen fotografier som er over 70 år gamle, som er utløpsdatoen for åndsverk i Norge.

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Fremtidsdystopi på Hovdetoppen

Stats/markeds-duopolet går sammen om en UFO-landing på Hovdetoppen, et monument for Fremskrittet midt i Gjøvik by. Hvorfor kunne de ikke bare ha bygd opp igjen den gamle og hyggelige restauranten som brant, istedenfor denne gigantiske etterligningen av Apples hovedkvarter i California?

Trodde disse planene var stanset av MDG, men neida, og det skal ikke forundre meg om de støtter dem denne gangen. Hadde tenkt meg på visning i Bassengvegen i dag, men da jeg så i Gjøviks blad at disse planene er tatt fram igjen i et enda større format enn forrige gang, med hele 200 rom for UFO-hotellet på selve toppen pluss 350 boenheter i solhellinga nedenfor toppen, vil denne grønne lunga midt i byen bli ødelagt.
Resultatene fra vår forskning viser at elementer fra den fredelige atmosfæren - stillhet, varierte muligheter, god sosial atmosfære og tilknytning til steder gjennom for eksempel historiske bygg - er veldig viktig. De stille og fredelige steder er gjerne knyttet til opplevelse av parker, vann…