Skip to main content

Vi har en sivilisasjon bygget på pengelønnsomhet som første prinsipp

“Vi må springe fortare og fortare for å stå i ro.” 
Bra du påpeker dette. En ny sivilisasjonsplattform må ta innover seg at vi må ta mange skritt tilbake. Jeg vil anbefale seinmiddelalderens kjøpstader som et godt utgangspunkt
Og vi må bli færre. Var nettopp i Tokyo, og der så det ut til at konstruksjons- og vedlikeholdsbransjen stort sett bestod av aldrende, grå menn. Kanskje havner de opp her de som ikke lenger klarer å henge med på karusellen? De eldre må bli en del av samfunnshjulet så lenge og så mye de orker, skal vi klare en befolkningsreduksjon. I tillegg viser nyere atferdsforskning at emosjonell intelligens øker kraftig etter fylte 60 år, så her har samfunnet mye å hente på mange områder! 
I dag er pengelønnsomhet mål og rettesnor for våre valg. Vi har en sivilisasjon bygget på pengelønnsomhet som første prinsipp. Hvorfor har vi det? 
Takk til Steigan som tør å pirke borti, ja jeg vil si torpedere det hellige prinsippet om pengelønnsomhet! 
Å utrede og å “prøvekjøre” en ny form for sivilisasjon som ikke bygger på pengelønnsomhet, men samarbeidskreftene vi finner i inngruppa gjennom de sosiale aspektene av handikapprinsippet, er anslått å koste i overkant av 50 millioner kroner. 
De sosiale atferdsmønstrene vi finner i handikapprinsippet har kraft i seg til å erstatte penger som limet i samfunnet. Penger som samfunnslim er kun nødvendig i et utgruppesamfunn. Kapitalismen er rotfestet i atlaskgartnerfuglenes utgruppestrategier. Men vi mennesker er i den heldige situasjon at vi som art har evnen til å utnytte begge ytterpunktene i handikapprinsippet for samfunnsbygging. Dette er vårt håp som art! 
En forutsetning er at alt blir likt for alle på en gang, i alle fall på nasjonsnivå. 
Bonusen er et absolutt demokrati hvor enhver stemme teller like mye, samt at vi blir kvitt byråkratenes og teknokratenes makt. Fordi de forsvinner inn i og oppløses i allmenningheten! 
Ja, ja, jeg er bare en avdanket industriarbeider og bondetamp fra utkantene av Toten. Kulturetablissementet avskyr slike som meg. Allikevel tror jeg Terje Bongard ville gitt meg circa 4+ på denne lille teksten. Men slike tullinger som meg og Bongard vil ikke samfunnsviterne vite av. Vi får tro de dør ut i tide, men det begynner å bli knapt om tid nå. 
Død over det predatoriske markeds/stats-duopolet! Lenge leve allmenningene!
Pengelønnsomhetens sivilisasjon domineres av
finanskapitalens arkitektur.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…