Thursday, July 13, 2017

Vi har en sivilisasjon bygget på pengelønnsomhet som første prinsipp

“Vi må springe fortare og fortare for å stå i ro.” 
Bra du påpeker dette. En ny sivilisasjonsplattform må ta innover seg at vi må ta mange skritt tilbake. Jeg vil anbefale seinmiddelalderens kjøpstader som et godt utgangspunkt
Og vi må bli færre. Var nettopp i Tokyo, og der så det ut til at konstruksjons- og vedlikeholdsbransjen stort sett bestod av aldrende, grå menn. Kanskje havner de opp her de som ikke lenger klarer å henge med på karusellen? De eldre må bli en del av samfunnshjulet så lenge og så mye de orker, skal vi klare en befolkningsreduksjon. I tillegg viser nyere atferdsforskning at emosjonell intelligens øker kraftig etter fylte 60 år, så her har samfunnet mye å hente på mange områder! 
I dag er pengelønnsomhet mål og rettesnor for våre valg. Vi har en sivilisasjon bygget på pengelønnsomhet som første prinsipp. Hvorfor har vi det? 
Takk til Steigan som tør å pirke borti, ja jeg vil si torpedere det hellige prinsippet om pengelønnsomhet! 
Å utrede og å “prøvekjøre” en ny form for sivilisasjon som ikke bygger på pengelønnsomhet, men samarbeidskreftene vi finner i inngruppa gjennom de sosiale aspektene av handikapprinsippet, er anslått å koste i overkant av 50 millioner kroner. 
De sosiale atferdsmønstrene vi finner i handikapprinsippet har kraft i seg til å erstatte penger som limet i samfunnet. Penger som samfunnslim er kun nødvendig i et utgruppesamfunn. Kapitalismen er rotfestet i atlaskgartnerfuglenes utgruppestrategier. Men vi mennesker er i den heldige situasjon at vi som art har evnen til å utnytte begge ytterpunktene i handikapprinsippet for samfunnsbygging. Dette er vårt håp som art! 
En forutsetning er at alt blir likt for alle på en gang, i alle fall på nasjonsnivå. 
Bonusen er et absolutt demokrati hvor enhver stemme teller like mye, samt at vi blir kvitt byråkratenes og teknokratenes makt. Fordi de forsvinner inn i og oppløses i allmenningheten! 
Ja, ja, jeg er bare en avdanket industriarbeider og bondetamp fra utkantene av Toten. Kulturetablissementet avskyr slike som meg. Allikevel tror jeg Terje Bongard ville gitt meg circa 4+ på denne lille teksten. Men slike tullinger som meg og Bongard vil ikke samfunnsviterne vite av. Vi får tro de dør ut i tide, men det begynner å bli knapt om tid nå. 
Død over det predatoriske markeds/stats-duopolet! Lenge leve allmenningene!
Pengelønnsomhetens sivilisasjon domineres av
finanskapitalens arkitektur.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Featured Post

Eit siste vitnesbyrd