Saturday, July 22, 2017

Solskinn 365 dager i året!

Et lite sitat jeg fant passende:
Ironisk nok er det slik at ønsketenkninger og bortforklaringer passer best for de vellykkede, da de kan sole seg i sine korrekte meninger: 
"Jeg synes alle er like gode, se min toleranse, velvilje og raushet. Jeg er ikke en som dyrker perfeksjonisme. Trenger ikke å tråkke ned noen, jeg..." - "Det biologiske mennesket", Bongard & Røskaft, s. 143
Eller slik Kunstler uttrykker det: "We’re Good People, Really We Are!
Ja, det er enkelt for de med makt, innflytelse, status og rikdom å kunne sole seg i glansen av sine korrekte meninger. For i deres eksistensbobler er det solskinn 365 dager i året!
Amotz Zahavi studerte den sosiale flokkfuglen araberskriketrost i Negevørkenen i 40 år, og fant samme godhetsstrategi hos alfatrostene som hos alfa-HS, med unntak av at sistnevnte er hakket flinkere til å kamuflere sin godhet.

Vi som har lest boka til Bongard ser derimot tvers gjennom mennesker og deres påklistrede godhet. Og vi møter oss selv i speilet hver dag og ler oss skakke over vår tåpelighet.

I grunnen skummelt å tenke på at disse boblemenneskene med sin ønsketenkning under den evige sol sitter med definisjonsmakten. Må nok til en politisk revolusjon for å få buktmed dette her!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...