Skip to main content

Tokyo Station - A River of People

Tokyo Station serves more than 3000 trains a day, and it's huge. From what I could understand it has five levels and stretches far beyond what you can see above ground. At least we seemed to be walking for kilometers getting a train, but as it was more like a classical English labyrinth I can't tell for sure it's actual size.

To a comparison operates Gjøvik Station, the railroad station of my town, only eight trains a day. Tokyo Station serves this number of trains in less than four minutes!


The Japanese are poor in English but very polite, and if you can point to the name of where you are going they will most likely follow you to the train, even if it takes 10 minutes of their precious time.

As you can see from the video all people have a business costume, and I think all Japanese are the dressed the same way going to and from work. If they work in construction my guess is that they just pull a coveralls above their suit.

It was strange to watch the construction and maintenance force of Tokyo, as most of them were old grey men. I think most men getting too old for the assembling lines and business end up in construction and maintenance, as a kind of prelude for retirement.

This is very different from Dubai and Norway, where construction workers mostly consist of cheap young men imported from abroad.

It's impressive they can make this network of trains working. They all seem to enter and leave with an extremely precision, and probably the backward effects would be so serious that the whole system would break down in minutes if a train didn't keep its schedule.

The old part of Tokyo Station gives an expression about how nice Tokyo was before it was destroyed by modernism, a worse force than the combined earthquakes of the city.

-Wikimedia.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…