Skip to main content

Debt: The First 5000 Years: Review

Debt: The First 5000 Years covers a vast sweep of history, anthropology, and political economy, arguing not so much for a single thesis as for a braid of complementary ideas. Among them are:
  • That money originated as “social currencies” used to rearrange relationships among human beings (marriage, funerals, blood money, and other social functions), and was not used to buy and sell things. Indeed, this kind of money is to be found even in societies without a significant division of labor.
  • That the first money used for commerce took the form of credit: tallies of transactions and loans denominated in a common unit of account and periodically settled by delivery of various commodities.
  • That the conflation of these two different kinds of money led to debt peonage, slavery, the demotion of women's status, and other iniquities that one might expect to happen when human relationships are mediated by the same currency as commercial transactions.
  • That much of the psychology and morality around money traces its origins to the violence and slavery that have been part of creditor-debtor relationships for thousands of years. War and slavery were crucial in creating the economy we know today, which should not be surprising, as our economic habits still encode the anxiety one might expect from such origins. As well, they perpetuate violence and, if not outright slavery, debt servitude to this day.
  • That history has alternated between periods of credit money and coinage, with the latter corresponding to times of greater violence, social chaos, slavery, and the repression of women. So for example, the Middle Ages saw the virtual abolition of slavery and the flowering of complex credit relationships facilitating trade across the Indian Ocean and beyond. Coins were seldom used. Compared to the Axial Age that preceded it, it was a time of relative peace and prosperity, ending with the rise of Europe and the influx of vast amounts of silver from the New World. A new age of coinage began.
  • That markets have never been “free” in the sense of being separate from government, but, to the contrary, were created by governments to facilitate their acquisition of various goods (especially for their armies). They have been intertwined ever since.
  • That all major world religions grew in response to money, whether informed by the beliefs of people living in a money economy, or in reaction to its evils.
  • That the origin of capitalism as we know it today is “the story of how an economy of credit was converted into an economy of interest.” Debt, he says, is the primary instrument of colonization whether internal or abroad – keeping in mind that behind the man with the ledger is a man with a gun. Moreover, the enforcement of debts is key to maintaining the political power relationships the prevail today.
  • That the invasion of market relations into every sphere of life has always been accompanied by violence. War, debt, and the market are inextricably linked. Even today, our money system is based mainly on the monetization of government war debts. If there is one persistent theme to this book, it is that our association of debt repayment with morality is false; that, indeed, the debt relations that hold today are rooted in a history of violence; that debt and money itself are social creations and not unalterable facts of nature; that our understanding of human nature is deeply colored by the market-based, debt-based world we live in. The world could be different. We are right to want it to be different. - Charles Eisenstein

Related reading:

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.