Skip to main content

Interview with Nikos A. Salingaros at Manner of Man Magazine

A fantastic sad interview with a glimpse of hope, with one of our times greatest architectural theorists, professor  Nikos A. Salingaros. PLEASE; PLEASE; PLEASE read it, and wake up your family and friends from the massively architectural indoctrination by the modernists cult. LET'S TAKE OUR WORLD BACK!!!!

- M/M Interview with Dr. Nikos Salingaros

Some examples of living architecture from the world as we left, a world full of nature, devoid of the modernists ego and wow!-effect:

Wat Chai Watthanaram, Ayutthaya Historical Park, central Thailand

A view over blooming cherry trees towards the centre of the Austrian village Fraxern in Vorarlberg. Rhinevalley and swiss mountains (Alpstein) in the background. Photo: Böhringer Friedrich

Town of Kašperské Hory with St Margaret church as seen from the Liščí vrch (794 m). Photo: Adam Hauner 

Chang Chun ("eternal spring") Shrine/长春祠 (pinyin:Chángchūn cí); Taroko National Park, Taiwan. Photo: AngMoKio 

The Lichtenstein Castle, near Lichtenstein, in Baden-Württemberg, Germany. Photo: Donald

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!