Skip to main content

Eating Wild: Foraging Safely in a Modern World

ScienceDaily (Mar. 8, 2012) — In an expanding "foodie" culture, people go to great lengths to get the best ingredients, seek out the most aesthetic desserts, and buy natural and organic. Less noted, though, is the movement of "foragers": people who "eat wild" on a regular basis, supplemented by naturally growing, edible plants for which they search in their local communities, whether urban or rural.

"Foraging as part of a lifestyle is not really new," says mycologist Karen Snetselaar, Ph.D., professor and chair of biology. "Guidebooks for food foragers have been around for years, as well as publications like Mother Earth News."

Still, more and more people are taking to the woods -- and streets and parks -- to find common plants and fungi such as dandelions, chanterelles and berries. Chefs at boutique restaurants have also picked up on the trend, as the push to use local, sustainable, seasonal ingredients grows. But, as Snetselaar points out, foraging isn't for everyone and shouldn't be taken on as a casual hobby.

"People new to foraging have to be very careful. There are many plants and fungi that are poisonous or have parts that are poisonous," she says. "Wild parsley looks a lot like poison hemlock, for example. The growing environment is also a factor, because plants will sequester toxins that are introduced to the soil or fall on their leaves, like pesticides."

Juniper berries, perfect for gravy. Photo: John Tustin

Snetselaar offers this advice to novice foragers:

1. Educate yourself. Photo guides and iPhone apps do not sufficiently show plants and their parts for those unfamiliar with vegetation to distinguish the subtle differences that prove a plant edible or poisonous. Instead, learn the terminology associated with classification and rely on a more academic guidebook that has diagrams and shows a plant's relative size.

2. Learn from an expert. Taking a seasoned forager as a guide is a safer and more informative way to learn what to pick.

3. Forage in untainted environments. Though people have been known to forage in urban settings, be wary of vacant lots and roadsides, where unknown pollutants can lie both underneath the soil and on vegetation itself. Do not forage where fertilizers and weed killers have been used and always wash plants before eating.

4. Check ordinances in parks and protected lands. Many state and national parks do not allow visitors to disturb protected environments by removing plant life and endangering regrowth.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.